När den europeiska teknikkonsult­branschen träffades

STD-företagens Anders Persson rapporterar från EFCA:s årsmöte i Lissabon.
STD-företagens Anders Persson rapporterar från EFCA:s årsmöte i Lissabon.

Så var det åter igen dags för årsmöte och konferens i EFCA, som representerar teknikkonsultbranschen inom EU. När representanterna för europeiska teknikkonsultföretag och branschföreningar samlades i Lissabon var stämningen delvis färgad av den ekonomiska krisen. Men konferensens fokus låg på framtidsfrågor och internationalisering under temat ”Developing the engineering world – Winning strategies”. Diskussionerna kretsade kring betalningstider, kontraktsformer och kompetensutveckling. Utöver detta lyftes även två andra viktiga frågor; hur konsultföretagens kompetens ska komma till bättre nytta samt hur man ska få kunderna att fokusera mer på kvaliteten och prestandan på det levererade resultatet.

För att få en positiv kompetensspiral krävs ökat fokus på livscykelkostnader, energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. Det var alla deltagare överens om. Konsultföretagen har lösningarna men efterfrågan måste stimuleras. Detta är extra viktigt i de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Vidare diskuterades betydelsen av företagskultur och tydliga värderingar. De utgör avgörande drivkrafter för individens och företagens utveckling och är en gemensam angelägenhet för alla inom EFCA, särskilt för att attrahera kompetenta medarbetare.

Under senare år har samverkan mellan FIDIC (som nästa år fyller 100 år) och EFCA (som i år fyllde 20 år) förstärks, vilket ger unika möjligheter till en god internationell utveckling. Och det finns ett stort internationellt intresse för Sverige, hur svenska företag angriper tekniska utmaningar, hur de samverkar och hur de ser på framtida affärsmodeller. Lena Wästfelt presenterade rapporten ”Taking hold of our future” som beskriver behovet av förändrade affärsmodeller. Rapporten synliggör också de utmaningar vi står inför när vi vill höja värdet av våra tjänster. Stellan Fryxell, Tengbom, presenterade arbetet med rapporten ”Rethink Cities” som väckte stort intresse. Den ska även presenteras vid FIDIC:s konferens i Seoul i höst. Rapporten beskriver städernas vikt och ansvar i hållbarhetsfrågor och hur klimatutmaningar måste angripas ur ett övergripande systemperspektiv.

Framtidsfrågorna är avgörande. Det är tydligt att just vår bransch har stort ansvar att leda våra kunder till hållbara val.