Investeringssignalen: Branschen bromsar in

Nu är den senaste utgåvan av Investeringssignalen här. STD-företagens medlemsföretag har återigen sagt sitt om marknadsläget. Och denna gång signalerar de avmattning. Från att de olika delbranscherna visat upp en spretig bild i tidigare undersökningar är de nu eniga. De signalerar sämre tider. Orderingången har redan försämrats. Debiteringsgraderna sjunker och prispressen ökar. Rekryteringsbehovet minskar.

En inbromsande byggsektor och försämrad efterfrågan för exportindustrin leder till en avmattning även för teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter under slutet av 2012 och under 2013. Samtliga delbranscher vittnar om sämre orderingång framöver. Den undersökning som Investeringssignalen baseras på gjordes den 1 september. Och mycket tyder på att osäkerheten ytterligare tilltagit sedan dess. Hade vi frågat om läget idag hade signalerna om avmattning sannolikt varit ännu tydligare.

Även rekryteringsbehovet i de olika delbranscherna minskar framöver. Tidigare har andelen företag som uppger att de behöver rekrytera legat på konsekvent höga nivåer. Det är för att tillgången på kompetens länge understigit behovet. Nu signalerar fler än tidigare att rekryteringsbehovet minskat. Det är en tydlig indikation på ökad osäkerhet.

 

I tabellen ovan visas investeringarna inom sektorn de senaste två åren samt prognoser för 2012 och 2013.

Läs hela rapporten här.