Branschkommunikén 2013: Branschen fortsätter att växa

Tillväxten i branschen fortsätter. Mellan 2011 och 2012 växte den med ca 5 % i omsättning och 6 % i antalet sysselsatta. Samtidigt visar en ny genomgång av hela branschen att den är något större än tidigare uppskattningar. Tillväxten avser reell tillväxt, bland de företag som nu anses tillhöra branschen. Den sammanlagda omsättningen för branschens 10 600 företag var 60 mdr kr och antalet sysselsatta var 50 500 personer. Vinstmarginalen för hela branschen var 11,3 % och rörelsemarginalen 8,5 %.

Omsättningen i branschen.
Omsättningen i branschen.

Svenskägda koncerners utländska verksamhet representerar omkring 8,2 mdr kr och 8000 anställda. Branschen i Sverige omsätter alltså omkring 52 mdr kr och sysselsätter drygt 42 000 medarbetare. Lejonparten av den utländska verksamheten står Sweco, ÅF och Semcon för.

Lönsamheten var fortsatt relativt god under 2012 även om en avmattning började under hösten. Orderingången försämrades tillfälligt och prispressen tilltog åter igen. Företagen signalerade också vid samma tidpunkt ett kraftigt minskat rekryteringsbehov. Innan sommaren 2013 ökade dock STD-företagens medlemmar  sitt rekryteringsbehov igen. Detta är en av flera indikatorer som visar på att en återhämtning är på gång.

Bostadsbyggandet tilltar igen, infrastruktur- och anläggningsuppdragen att ligga på en hög nivå och exportindustrins efterfrågan har åter vänt uppåt. För tillfället är vindarna alltså positiva även om det mest i form av signaler så här långt.  Lönsamheten bland de 300 största företagen försämrades en aning jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen var 8,1 %, mot 8,2 % föregående år. Vinstmarginalen var 7,6 %, mot 7,8 % året innan.

Några nyckeltal:

•  Branschen omsatte 60 mdr kr under 2012

•  Branschen består av ca 10 600 företag

•  Sammanlagt hade företagen 50 500 anställda

•  Omsättningen per anställd var 1 188 kkr

•  Den genomsnittliga vinstmarginalen för hela branschen var 11,3 %

•  Rörelsemarginalen för hela branschen var 8,5 %

•  Vinstmarginalen för de 300 största företagen var 7,6 %

•  Rörelsemarginalen för de 300 största företagen var 8,1 %
Läs hela rapporten här:

www.std.se/paverkan-o-utveckling/paverkan/marknadsinformation/branschkommuniken