En innovativ bransch

Jag har nu under snart fem månader varit på plats på STD-företagens kansli och träffat massor av representanter för konsultbranschen, byggindustrin, tillverkningsindustrin, politiken, forsknings- och utvecklingsvärlden och många, många andra. Jag kan inte bli annat än imponerad av det arbete och det bidrag som jag ser att våra konsultföretag bidrar med.

Det handlar om smartare städer, om innovativt byggande, effektivare infrastruktur och om tjänsteutveckling hos våra största industriföretag. Plus givetvis alla de dimensioner som handlar om kultur, människor och långsiktiga samhällsfenomen. Oavsett om man är ett arkitektkontor, ett teknikkonsultföretag eller industrikonsult så bidrar vi med nyskapande, nytänkande, långsiktighet och de många perspektiv som lätt annars glöms bort eller prioriteras ner.

Delar av detta är uppenbart och självklart. Men jag tror att vi kan ytterligare understryka ett inslag som är specifikt för vår bransch: innovationskraft. Jag tycker personligen att detta är viktigt, delvis för att marknadsföra vår bransch mot yngre förmågor, men också för att samhället i stort förväntar sig utveckling och nytänkande.

I det vi gör finns redan mycket innovation, men vi behöver tydliggöra för köparna att detta måste få en större plats i beställningen. Vi som bransch kan skapa nytt, men det måste finnas en gemensam bild från köpare och leverantör att detta är ett viktigt inslag. Här har vi en resa kvar i många kunddialoger. Många söker efter ”best practice” och vill upprepa gamla metoder om och om igen. Det är inte så vi utvecklar världen. Snarare ska vi bygga vidare på befintlig kunskap för att sedan skapa ny.

Men det finns ett annat inslag av innovation, där jag vet att vi som bransch borde kunna bli bättre. Det handlar om hur vi själva jobbar, både i arbetsformer och i affärsmodeller. Jag tror att vi som bransch hade vunnit en hel del på att våga utmana oss själva: att sikta högre, våga testa, våga misslyckas. Det finns gott om förebilder, både i Sverige och utomlands, som vi bör titta mer på. Dessa vill jag gärna bidra till att ge vidare spridning.

Jag vill gärna bidra till att just konsultbranschen får en prägel av ”innovativ och nytänkande bransch”. Och jag lovar att försöka bidra med vad jag kan för att skapa den bilden.