Långsam utveckling åt rätt håll

På söndag, den 8 mars, firar vi som vanligt internationella kvinnodagen.
Och ingen borde bli förvånad över att detta är en extra viktig fråga för oss i konsultbranschen.
Dels arbetar vi nära en historiskt sett relativt mansdominerad bygg- och anläggningsbransch. Dels har vi själva en stor andel ingenjörer i våra företag, där vi på samma sätt har levt med betydligt fler killar än tjejer på utbildningarna.
Trots det är det glädjande att se att utvecklingen går åt rätt håll.

Andelen kvinnor i vår bransch har ökat till 30,4% (2014) från 27,6% (2010).

Andelen kvinnor i beslutsfattande positioner på våra företag har ökat till 25,3% (2014) från 18,6% (2010).

Inga fantastiska förändringar, men ändå åt rätt håll.

Dessvärre har antalet kvinnliga styrelseledamöter i konsultbranschen stått och stampat under samma tidsperiod: 19% både 2014 och 2010.

Det är bra att det går framåt, men det är bedrövligt att det går så långsamt.

En liten men positiv indikation på att det går framåt är att i STD-företagens nätverk Young Professionals är nio av 17 medlemmar kvinnor. Våra medlemsföretag väljer själva ut kandidater till detta nätverk.

Jag tror att vi i konsultbranschen måste öka takten och intresset för dessa frågor ordentligt framöver. Risken är annars stor att många duktiga unga tjejer söker sig till mer progressiva branscher, där bredden hos medarbetarna lockar mer. Det har vi verkligen inte råd med.

Det finns såklart mycket att göra. Här är några exempel:

  • Lyfta fram förebilder. Fler tjejer och kvinnor, både experter och chefer av olika slag, måste synas och få en plattform. Detta kan göras hos oss på branschkansliet, men givetvis också hos våra medlemsföretag.
  • Systematiskt jobba med strukturer och processer. Ofta sitter hindren mot en ökad jämställdhet inte i enskilda beslut, utan invävda i stela former och arbetssätt.
  • Vårda en kultur av olikhet och mångfald. Det gynnar dessutom inte bara kvinnor, utan även personer med andra bakgrunder och erfarenheter.

Jag vet att konsultbranschen i många avseenden är en förebild för resten av näringslivet: innovativ, nyfiken, kreativ, progressiv, humanistisk, teknisk och dessutom på tillväxt. Och jag är stolt över mycket av det arbete som redan görs.

Men jag hoppas ändå att vi under det kommande året kommer att pumpa in samma kreativitet och innovation i arbetet med jämställdhet som vi gör i uppdragen hos våra kunder. Det borde i så fall leda till att vi på kort tid tar flera steg framåt i arbetet med att göra vår del av arbetsmarknaden attraktiv för hela svenska folket. Inte bara en del av den.