Tjänsteställe, arbetsresor och skatter

Rörlighet och tillgång till rätt kompetens har blivit allt viktigare. I dag genomförde Almega och Svenskt Näringsliv ett seminarium kring den snåriga skattelagstiftningen när det tjänsteresor, arbetsresor och tjänsteställe. En lagstiftning som har sin grund i då byggbranschen med sina byggprojekt och byggbodar var den mest rörliga delen av näringslivet.Medlemsföretag från Svenska Teknik&Designföretagen medverkade och berättade om sin verklighet.

Näringslivet och tekniken har förändrats snabbt. Idag har vi företag som ibland inte ens har ett gemensamt kontor, där tjänsterna ligger i molnet och där anställning, uppdrag och arbetsplats har tagit helt nya former. Vi har en kraftigt expanderande konsultbransch, en ökande andel egenföretagare som jobbar i nätverk. Näringslivet anpassar sig efter det internationella konkurrenstrycket, där världsledande kompetens, nya organisationsformer och flexibilitet är ledord. Detta är en utveckling som vi måste förhålla oss till. Regelverk och strukturer måste hänga med och anpassas till den nya verkligheten.

”Ett rörligt och flexibelt näringsliv är inte bara viktigt för företagen. Det är viktigt för jobben, för individen och för svensk konkurrenskraft.”

Ska Sverige kunna utveckla och bibehålla en position som ledande innovatörs- och entreprenörsland så krävs det översyn och omtag i allt från stort till smått. Däribland även skattelagstiftning och hur skattesystemet kan bidra till den goda utvecklingen som sker. Det nya näringslivet där trygghet och kompetensutveckling kombineras med konkurrenskraft, innovation och flexibilitet behöver regelverk som är förutsägbara och anpassade efter den nya verkligheten.

Idag tydliggjorde vi det komplexa rättsläget när det gäller just fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar. Min förhoppning är nu att politiken och riksdagens skatteutskott tar bollen och tillsätter en utredning kring hur vi skattelagstiftningen kan moderniseras.

Ett rörligt och flexibelt näringsliv är inte bara viktigt för företagen. Det är viktigt för jobben, för individen och för svensk konkurrenskraft.

Rapporten som presenterades på seminariet finns på Almegas hemsida. Seminariepresentationen, med bakgrund och deltagare, finns också på Almegas hemsida.