Ingen förbättring av betalningstiderna i privat sektor

Idag släpper Svenska Teknik&Designföretagen en rapport om hur medlemsföretagen ser på långa betalningstider och hur dessa har utvecklats de senaste två åren. Resultatet är nedslående: 98 procent av företagen som svarat på enkäten ser ingen förbättring inom privat sektor. Tre företag av tio menar att det har blivit sämre.

– Utvecklingen går åt helt fel håll, framför allt inom privata näringslivet. När 98 procent svarar att det inte blivit någon förbättring inom den privata sektorn så visar det att lagstiftningen inte räcker till. Nästan 30 procent av företagen som medverkar säger att betalningstiderna blivit längre under de två senaste åren. Det behövs både en skärpning i lagstiftningen och en kulturförändring i synen på betalningstider, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen.

Ladda ner rapporten (pdf)

Anders Persson medverkar i Ekonomiekot. Lyssna på inslaget.

Läs pressmeddelande från Svenska Teknik&Designföretagen.