Kompetensbrist kan få konsekvenser

Behovet av ingenjörskunnande och arkitektur i alla dess former är större än på mycket länge. Det kan leda till bekymmer för samhället.

När STD-företagen idag presenterar Investeringssignalen är budskapet nu, precis som innan, att det är en skriande brist på både ingenjörer och arkitekter i samhället. Den kompetens som behövs i våra företag efterfrågas också av tillverkningsindustrin, byggbranschen och i det offentliga. Ingenjörskompetensen är så eftertraktad att vi alla drar i den och från varandra. Det är ett konkret bekymmer för våra företag som kan tvingas tacka nej till uppdrag, eftersom beläggningsgraden redan är så hög. På sikt kan detta bli ett problem även för samhället. Det offentliga har redan idag svårt att hitta egen kompetens som beställare och kravställare även om de givetvis stöttas i detta av våra konsulter. Dessutom planeras det just nu för enorma investeringar i bostadsbyggande och olika infrastrukturprojekt. Politiken ligger på hårt för att öka takten och bygga mer. Detta är en utmaning.

Vad händer om vi till följd av kompetensbrist inte hinner med att bygga hållbart? Om våra städer fylls med bostäder utan sammanhang? Om vi bygger bara för byggandet skull? Risken är stor att samhället kommer att söka enkla svar på svåra frågor. Risken är att vi bygger utan eftertanke och att vi på sikt får ett samhälle med nya och kanske större problem än innan. Av det skälet är det faktiskt otroligt angeläget att vi snabbt säkerställer tillgången till ingenjörer och arkitekter. Det krävs gemensamma åtgärder för att hantera situationen. Stora värden står på spel.

Länk till Investeringssignalen