Investeringssignalen juli 2016: Teknikkonsult­branschen behöver anställa 5 600 medarbetare fram till årsskiftet

Idag presenterar STD-företagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att fyra av fem företag behöver nyanställa. Bristen på kompetens är nu branschens största bromskloss.

-Investeringssignalen visar att rekryteringsbehovet inom branschen är fortsatt mycket stort, fyra av fem företag behöver nyanställa, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Det goda orderläget återspeglas i företagens personalbehov och nästan samtliga företag signalerar både att de behöver anställa samtidigt som de inte tror att de kommer kunna fylla alla vakanser de utlyser under året. Bland teknikkonsulterna uppger hela 89 procent av företagen att de behöver nyanställa under det närmaste halvåret. Motsvarande siffra för industrikonsulter och arkitekter är 79 respektive 76 procent. Undersökningen visar att de medverkande företagen har anställningsbehov för innevarande år som motsvarar 11 procent av deras arbetsstyrka.

-Underlaget till den här frågan i undersökningen motsvarar ungefär en tredjedel av branschens anställda. Om samma siffra gäller för hela branschen så är rekryteringsbehovet fram till årsskiftet totalt omkring 5 600 personer, säger David Cramér, marknadsanalytiker, STD-företagen.

CoverInvSignJuli2016.JPGKompetensförsörjningsfrågan är en högst prioriterad fråga för branschen framöver. Dels skapar bristen på tillgänglig kompetens flaskhalsar som bromsar produktiviteten, samtidigt som det bidrar till en hög personalomsättning då företagen rekryterar från varandra, vilket driver upp löne- och rekryteringskostnaderna. I samma veva har företagen svårt att kompensera kostnadsökningarna med motsvarande prisökningar, trots kompetensbristen och det starka orderläget, menar Magnus Höij.