Korskoppla mer och oftare

Nya idéer uppstår ofta genom att blanda kunskap från olika håll på nya sätt. Jag tror vi måste våga blanda betydligt mycket mer än innan.

Vad händer om man tar det bästa från en Beyoncékonsert och kombinerar det med Burning Man och valda delar av nyårsmässan i Peterskyrkan i Rom? Det kan bli väldigt konstigt. Men lika sannolikt något fantastiskt.

Digitaliseringen har fört med sig en mängd saker – och fortsätter att bidra på många sätt – men en konkret sak som tekniken gjort möjlig är att föra samman kulturer, idéer och människor på helt nya sätt. Nätverken, exempelvis internet, som uppstår i kölvattnet av digitaliseringen är ofta väldigt kraftfulla och ger mycket spännande resultat.

I veckan har STD-företagens styrelse samlats till sin årliga styrelsekonferens, där strategier och visioner diskuterats. Som vanligt mycket energifyllt och givetvis väldigt värdefullt för oss som på dagarna ska omsätta visionerna i praktiken.

Under diskussionerna på styrelsekonferensen berördes värdet av att vi inom STD-företagen har flera olika kulturer och perspektiv bland våra medlemmar. Vi har inom STD-företagen både ett unikt arkitektkunnande, breda och vassa samhällsbyggande ingenjörer och produktutvecklande företag av världsklass. I många frågor är vi lika och har liknande utmaningar. Men det finns också en stor glädje i att vi ibland bidrar med olika perspektiv och har olika utgångspunkter. Denna bredd skapar unika möjligheter till innovation och utveckling.

Jag tror att vi måste bli ännu bättre på att både hitta det vi är överens om, samtidigt som vi vårdar våra olika perspektiv. Men inte minst att se till att dessa olika perspektiv får mötas och stärka varandra.

STD-företagen är på det sättet en fantastisk plattform. Den vill jag utveckla vidare.

En tydlig trend, som stärker min övertygelse om detta, är att arkitektföretag och ingenjörsföretag närmar sig varandra allt mer rent organisatoriskt. När Tyréns köper AQ Arkitekter, ÅF köper sandellsandberg och nu senast Projektengagemang köper Tema är det på sitt sätt en bekräftelse på detta. Jag utesluter inte alls att vi kommer att få se fler sådana affärer de kommande månaderna.

Vår styrelsekonferens innehöll givetvis många fler frågeställningar och perspektiv. Frågan om kompetensbristen är akut och kommer att kräva en hel del arbete under hösten. Konsultmäklarnas roll kommer också att vara aktuella för både styrelse och oss på kansliet de närmaste månaderna.

Men ett viktigt medskick från styrelsen var som sagt att fortsätta utveckla våra mötesplatser, där branschens olika aktörer kan mötas. Vill du eller någon från ditt företag engagera dig mer i branschens arbete? Hör av dig i så fall! I synnerhet frågor som rör kompetensförsörjning och offentlig upphandling kommer att vara högaktuella i höst.

Utöver att försöka hinna cykla några mil på Ekerö på lördag så kommer jag i helgen att lufta min trumpet igen. Det ska spelas psalmer i kyrkan och jag brukar då hålla mig till tredjestämman. Det brukar alla uppskatta.

Trevlig helg!

 

På bilden ses STD-företagens styrelse och kansli, från vänster: David Cramér och Magnus Höij (STD-företagen), Markus Granlund (Semcon), Pär Hammarberg (Cowi), Ulla Bergström (White), Johan Dozzi (Sweco), Ljot Strömseng (Norconsult), Magnus Meyer (WSP), Jannice Johansson Steiner (Tengbom), Mikael Vatn (Etteplan), Tomas Alsmarker (Nyréns), Helena Arvidsson, Eskil Sellgren, Linnea Kvist, Anders Persson och Veronica de Bourgh (STD-företagen)