Satsning på infrastruktur kräver mer ingenjörer

Regeringens budgetproposition har presenterats. Vi välkomnar både den ökade satsningen på infrastruktur och på att få nyanlända in på arbetsmarknaden.

En av de större satsningarna i regeringens budget som presenterades idag var på infrastruktur, både avseende nyinvesteringar och underhåll. Det är välkommet. Väg- och järnvägsnät är ett fundament för samhället och Sverige har under många år investerat för lite i både nytt och gammalt. Den utvecklingen måste vändas.

Om regeringen vill se mer investeringar i väg och järnväg utgår vi från att det leder till en ökad satsning också på kompetensförsörjning.

En konsekvens av denna satsning är dock att behovet av relevant kompetens kommer att bli en ännu viktigare politisk fråga. Planering och tidiga skeden, där allt börjar, kräver ingenjörskunnande, något som redan idag är en bristvara.

Svenska Teknik&Designföretagen har under lång tid uppmärksammat företrädare för både riksdag och regering på att denna brist på kompetens kommer att bli ett samhällsproblem. Om regeringen vill se mer investeringar i väg och järnväg utgår vi från att det leder till en ökad satsning också på kompetensförsörjning.

En del av lösningen ligger i att dra nytta av den kompetens som kommer till Sverige från vår omvärld. Regeringen aviserar att de ska förstärka etableringsinsatserna för nyanlända. Det är välkommet. Sveriges ingenjörs- och arkitektföretag har redan gjort mycket för att bidra till att få in fler på arbetsmarknaden. Men en viktig insats måste göras av stat och utbildningsväsende, exempelvis avseende validering av utländsk examina. Det arbetet brådskar.