Investeringssignalen oktober 2016: Dags att öka kapaciteten på tekniska högskolor

Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att det goda orderläget fortsätter och lönsamheten ökar successivt. -Smolket i bägaren är kompetensbristen som skapar flaskhalsar och bromsar produktiviteten inom sektorn. Bristen på kompetens är akut och på väg att bli ett samhällsproblem. Mycket behöver göras, tillgången på arkitekter och ingenjörer måste öka, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen.

Nästan nio av tio företag i den här undersökningen signalerade rekryteringsbehov. Långt ifrån alla kommer att kunna fylla sina vakanser.

Parallellt med bristen på kompetens finns det även brister i den kompetens som kommer från universiteten; över hälften av företagen tycker inte att nyutexaminerade möter företagens behov fullt ut. Ett av fem företag är missnöjda med kunskapsnivåerna hos nyexaminerade studenter och 40 procent anser att de bara delvis stämmer överens med företagens behov.

-Detta är inget gott betyg till svenskt utbildningssystem. Högskolorna behöver få bättre förståelse för näringslivets behov och arbetssätt. Bland övriga förslag som vi hoppas få gehör för är fler initiativ för att få in fler ingenjörer och arkitekter med utländsk examina snabbare på den svenska arbetsmarknaden, säger Magnus Höij.

I medlemsundersökningen medverkade 124 företag som tillsammans har drygt 25 000 medarbetare i Sverige.

-Detta motsvarar ungefär en tredjedel av branschens totalt antal anställda och ger därför en god indikation om den totala ingenjörs- och arkitektbranschen, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.