Tre dimensioner i arbetsmiljöarbetet

Varje arbetsplatsolycka är ett misslyckande, oavsett vad det beror på. Alla som är en del av produktion eller planering av den byggda miljön behöver fundera på de svagaste länkarna för att minska risken att någon skadar sig eller omkommer.

Idag, tisdag, har flera av de som arbetar aktivt med att planera eller utföra arbete på svenska byggarbetsplatser extra fokus på arbetsmiljön. Den ”stand down” som genomförs för fjärde året syftar till att skapa synlighet åt både de olyckor som sker och det som görs för att undvika dem.

Vi inom ingenjörs- och arkitektbranschen ägnar oss framför allt åt projektering och långsiktig planering. Inte sällan sker det på trygga kontor, långt från byggarbetsplatsens bygghjälmar och ID06-kort. Men det är ändå uppenbart att vi har en hel del att bidra med för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för en god arbetsmiljö. Jag tänker i synnerhet på tre perspektiv.

För det första är det uppenbart att vi måste göra vårt jobb med arbetsmiljön i fokus. Våra konstruktioner, vår planering kan på olika sätt bidra till bättre eller sämre arbetsmiljö. Det mesta som görs fungerar bra, men det finns likväl alltid en förbättringspotential. Men medvetenheten om att planeringsarbetet bidrar till hela byggprocessen måste hållas vid liv hela tiden.

För det andra är vi ofta en del av den kultur som finns på en byggarbetsplats. Även om mycket av arkitekt- och ingenjörsjobbet görs långt innan själva bygget drar igång är våra medarbetare en självklar resurs under hela byggprocessen. Vi bidrar alla till den kultur som finns på bygget. Är den fokuserad på arbetsmiljöfrågorna kan olyckorna lättare förhindras.

För det tredje – och kanske det vi utforskat minst än så länge – finns det inte sällan en möjlighet att tänka i nya banor, att planera arbetet på helt nya sätt, som också skulle kunna leda till mindre risker för olyckor. Kan vi dra nytta av robotiseringen? Kan vi dra en vägsträckning på ett helt annat sätt för att undvika en farlig passage? Kan vi hitta nya arbetsformer som minskar riskexponeringen? Jag tror att många arkitekt- och ingenjörsföretag gärna hade tänkt utanför ”boxen” och kunnat erbjuda helt nya arbetssätt och idéer som även hade gynnat arbetsmiljön. Om de bara fått frågan.

I år medverkar jag tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Sveriges Byggindustriers Ola Månsson på en av arbetsplatserna vid Marieholmsförbindelsen i Göteborg med en aktivitet som sätter extra fokus på vårt gemensamma arbete. Det är ett litet, om än konkret, sätt att visa att detta är en fråga som är levande i vårt branscharbete.