Arbetsmiljöfrågorna extra angelägna just nu

För företag vars enda resurs är sina medarbetare är arbetsmiljöfrågorna helt avgörande. Lyckas vi inte med det arbetet kommer även andra uppgifter att bli lidande.

Vi som jobbar med och företräder kunskapsintensiva företag lyfter ofta fram våra medarbetare som vår viktigaste resurs – kanske den enda verkligt avgörande tillgången vi har.

Det leder till den självklara slutsatsen att vi också behöver vara noga med att skapa goda förutsättningar för dessa medarbetare att trivas, växa och utvecklas på jobbet.

En mycket viktig dimension i detta arbete handlar om arbetsmiljön och det långsiktiga arbetet i att undvika exempelvis stress, utbrändhet och annan arbetsmiljörelaterad ohälsa.

Just nu är detta extra angeläget. Branschen går för högtryck, vilket leder till mycket jobb för våra medarbetare. Riskerna ökar för att arbetsbelastningen blir för tung, att arbetsuppgifterna kräver för mycket, att situationen skapar en skapar obalans i livssituationer som i många fall är komplex ändå.

”Men det får inte leda till att de arbetsmiljöfrågor som rör kontorets ibland förrädiskt lugna miljö hamnar i skymundan.”

Företag som tar sina medarbetare på allvar ser värdet i att jobba långsiktigt och systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Det finns inga genvägar i det arbetet. Medarbetare som av olika skäl blivit utbrända eller drabbats av stress är inte bara en stor mänsklig tragedi. Det är också ett stort problem för arbetsgivaren. Kundprojekt blir lidande, arbetsgrupper behöver struktureras om, specialistkompetens kan gå förlorad.

STD-företagen har haft mycket arbete kring arbetsmiljöfrågorna tillsammans med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier. I stor utsträckning har detta fokuserat på byggarbetsplatsen och på att minimera risken för dödsolyckor och allvarligare incidenter. Det är ett mycket angeläget arbete.

Men det får inte leda till att de arbetsmiljöfrågor som rör kontorets ibland förrädiskt lugna miljö hamnar i skymundan. Våra medarbetare inom ingenjörs- och arkitektvärlden kan, om vi inte är uppmärksamma, utsättas för helt andra, men nog så problematiska, risker i sina arbetsmiljöer. En arbetsmiljö där stress som många gånger har sin grund i lägsta pris och kostnadsjakt i en situation där kunskap, kvalitet och hållbarhet borde vara det som premieras av kunder och i projekten.

Från Almegas sida erbjuder vi regelbundna kurser i arbetsmiljöfrågor i hela landet. Gå in på www.almega.se/utbildningar om du vill veta mer om utbildningarna. Missa heller inte den balansguide som finns hos Prevent: www.balansguiden.se, ett material som Almega varit med att ta fram tillsammans med några av våra fackliga parter.

Men lita på att vi även i vårt övriga branscharbete kommer att lyfta just våra företags arbetsmiljöutmaningar oftare och tydligare. Mycket bra görs redan, men detta är en mycket angelägen fråga för hela branschen. Mer kan och behöver göras.

Läs gärna den debattartikel som publicerades i GöteborgsPosten i veckan kring betydelsen av konsultbolagen i Västsverige: länk till artikeln.

Den 1 december arrangerar STD-företagen ett seminarium om potentialen i att ta vara på nyanlända ingenjörer och arkitekter. Missa inte det.

I helgen ska jag göra något spännande. Jag har tagit ledigt torsdag-fredag och ska ägna helgen åt att påbörja ett större skrivprojekt. När du läser detta sitter jag förhoppningsvis framför datorn, men på ett café i Madrid, för att formulera några större, kloka tankar. Jag ber att få återkomma om resultatet när jag kommit lite längre…

Trevlig helg!