Branschöversikten 2016

Idag publiceras årets Branschöversikt, som skickas ut till alla medlemsföretag i veckan.

I årets rapport konstaterar vi att branschen i Sverige växer så det knakar. Tillväxten mellan 2014 och 2015 var 8 %, mätt både i omsättning och antalet anställda. Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen går på högvarv i tider av rekordmycket uppdrag.

Branschen skriker efter kompetens. Var den hittat de 4000 personer den växte med mellan 2014 och 2015 är svårt att svara på. Delvis förklaras det nog av att andra kompetenser tillkommit i branschen. Men en undersökning under året visade på att bristen på kompetens motsvarade drygt 5000 medarbetare.

”Konsolideringen i branschen har fortsatt under 2016 om än i lägre tempo än tidigare.”

Så, branschen skulle alltså kunnat växa med över 10 % om företagen kunde fylla alla vakanser. Detta är givetvis en problematisk flaskhals. Dessutom driver det på lönekostnadsutvecklingen, när personalomsättningen ökar på grund av att företagen plockar kompetens från varandra. Lönekostnadsökningarna var 5,2 % under 2015, och det är nog huvudförklaringen till att lönsamhetensförbättringen inte var bättre än den var.

Den genomsnittliga vinstmarginalen i branschen var 5,8 % under 2015, alltså marginellt bättre än de 5,7 % från 2014. Alla prognoser visar dock på att lönsamheten bör ha haft en positivare utveckling under 2016. Högkonjunkturen fortsätter efter årsskiftet och branschen växer vidare i den takt som rekryteringen av personal tillåter.

Konsolideringen i branschen har fortsatt under 2016 om än i lägre tempo än tidigare. Trenden är diversifiering och ett bredare serviceutbud, inte minst arkitektur. Allt fler verkar inom hela branschens spektra: arkitektur, bygg och anläggning samt industriteknik.

Sweco breder ut sig på kontinenten och Tyréns lägger till arkitektur genom två förvärv. ÅF breddar sitt utbud inom bygg- och anläggning, med arkitekturinnehåll och Projektengagemang blir fjärde största arkitektorganisationen i Sverige, genom förvärvet av Temaplan.

Vi samverkar i år med både arkitekt- och teknikkonsultkollegorna i Danmark (FRI & Danske Ark), Finland (SKOL & ATL) och på Island (FRV & SAMARK), samt med teknikkonsultkollegorna i Norge (RIF).

Läs mer genom att beställa rapporten på std.se eller låna den av en kollega.