Entreprenörskapets betydelse

Synligheten och inflytandet för de mindre företagen är viktigt att slå vakt om, både i politiken och hos en branschorganisation som vår egen. Även de stora företagen behöver de mindre aktörerna i sin närhet.

Just nu pratar många om ”konsolidering”. Stora företag köper upp mindre och skapar ännu större organisationer. Under både 2015 och 2016 har ett antal mycket stora förvärv gjorts inom vår bransch. Sweco, Projektengagemang och Tyréns är bara några exempel på bolag som vuxit genom förvärv.

Det är en oundviklig, nödvändig och på flera sätt även positiv utveckling.

Men vad betyder det för de mindre och medelstora företagen på marknaden?

Utsikten att bli uppköpt är kanske lockande för några.

Men av en mängd skäl är de små företagen, det som ibland kallas SME, Small and Medium-size Enterprises, en otroligt viktig och angelägen del av näringslivet, inte minst vår egen.

Ett argument är såklart glädjen i att kunna styra över sin egen vardag, kunna ha fullt inflytande över sitt företag.

”I vårt arbete för att förbättra förutsättningarna för företagen, i vårt serviceerbjudande och även i vårt tilltal när vi berättar om vår bransch, måste floran och bredden synas tydligt.”

Ett annat är möjligheten att se sin idé, sitt kunnande växa till något större och där kanske fler kan få vara delaktiga som medarbetare.

Ett mer samhälleligt argument är att många innovationer växer fram just i nya företag och utanför de befintliga organisationerna.

Därtill mår arbetsmarknaden bra av att medarbetarna kan välja mellan olika arbetsgivare, marknader mår bra av konkurrens och näringslivet mår bra av specialisering av olika slag.

Argumenten är många.

Just av det skälet är det viktigt för oss – och mig – att ständigt minnas vardagen för de mindre organisationerna. I vårt arbete för att förbättra förutsättningarna för företagen, i vårt serviceerbjudande och även i vårt tilltal när vi berättar om vår bransch, måste floran och bredden synas tydligt. Allt från de stora företagens bredd och kapacitet till de nischade bolagens spets och flexibilitet.

Just entreprenörskapets värde är en viktig fråga för Svenskt Näringsliv, där våra medlemsföretag också är medlemmar. Hos dem har vi ett gott stöd och kan säkerligen samverka ännu mer framöver.

Men även för STD-företagen kommer detta att vara en viktig fråga att ha med sig in i 2017. Det hoppas jag syns på flera sätt när du möter oss nästa år.

I dagarna har årets Branschöversikt skickats till alla medlemsföretag. Rapporten går även att beställa på vår sajt, länk.

*

Förra helgen hade jag laddat för korvproduktion. Det blev ljusstöpning istället. I helgen åker vi dock till mina föräldrar i Hunnebostrand för lite ”mini-jul”. Då ska korvsprutan fram. Det är mer eller mindre ett löfte.

Trevlig helg!