Snart jul, dags att summera

Snart jul, dags att summera

2016 har i många avseenden varit ett skitår. Terrordåd, det fasansfulla i Syrien som aldrig verkar ta slut, en förfärlig presidentvalskampanj i USA, Brexit. Bland annat. Och ovanpå detta en politik som famlar efter riktning och mål.

Låt oss minnas det sammanhang som vi inom ingenjörs- och arkitektvärlden verkar inom. Vi, kanske mer än många andra, behöver förhålla oss till omvärlden: till klimatförändringar, till frihandelsfrågor, till städernas utveckling, till teknikutvecklingen.

2016 har varit ett prövningens år, men också ett år då just vår sektor, med vårt kunnande, blivit ännu viktigare. Just 2016 var året då vårt kunnande behövts på ännu fler områden och av ännu fler än innan.

Mot bakgrund av detta bekymrar det mig att våra företag möter en mängd onödiga hinder, både i informella strukturer och i regelverk, som gör det svårare för dem att lösa de stora samhällsproblemen på ett klokt och effektivt sätt.

Därför har vårt arbete för att stärka branschens förutsättningar aldrig varit viktigare än nu.

I år har vi på STD-företagen varit aktiva på en mängd områden, där vi också ska vara stolta över det vi åstadkommit.

Vi har givetvis jobbat hårt med kompetensförsörjningsfrågorna. Vi har påverkat regeringen, olika högskolor och väckt opinion i debatten för just behovet av ingenjörer och arkitekter.

Frågor om forskning och innovation har också fått bra synlighet. I samband med regeringens forskningsproposition har vi belyst tjänstesektorns och STD-företagens unika arbetssätt och hur vi bidrar till nytänkande och innovation i våra uppdrag.

Frågan om de långa betaltiderna har varit en sorglig utveckling under många år, men vi har i år fått tydligt gehör både från regeringen och stora delar av Svenskt Näringsliv. Denna fråga kommer vi att bevaka hårt även nästa år.

Våra standardkontrakt, i synnerhet AB och ABT, ses just nu över. STD-företagen har ökat trycket på dessa frågor under året.

Trafikverket fortsätter att vara en mycket viktig köpare av ingenjörstjänster från våra företag. Därför är branschsamarbetet mellan oss, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier viktigt. I år har ett antal konkreta resultat presenterats, samtidigt som vi just nu riggar oss för ett mer långsiktigt arbete med utvecklingsfrågorna.

I januari 2017 får vi se den rapport som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket jobbat med avseende mellanhänder i offentliga upphandlingar. Vi har under 2016 varit mycket aktiva i att driva opinion emot den praxis som etablerat sig, där nya mellanhänder i praktiken sätter LOU ur spel.

Jag glömmer såklart inte ett intensivt år med våra kollektivavtal, som verkligen bjudit på många erfarenheter.

Ovanpå detta har vi arbetat mycket med bostadspolitiken, hållbarhetsfrågorna, profileringsarbetet av branschen i stort, ett antal rapporter kring branschens utveckling och givetvis vår återkommande Branschöversikt. Bland annat.

Är jag nöjd? Jo, det är jag.

Jag tycker att vi inte minst under hösten fått bra gehör för viktiga frågor för branschen. Vi har ett kansli som jobbar hårt och dedikerat för att stärka förutsättningarna för branschens arbete.

Vi jobbar nära och strukturerat med våra förhandlare kring våra kollektivavtal, för att även där säkerställa att branschen utvecklas.

Vår roll inom Svenskt Näringsliv och i vårt branschsamarbete med kollegor på Teknikföretagen, Sveriges Byggindustrier eller IT&Telekomföretagen har utvecklats på flera sätt.

Men är vi klara? Absolut inte.  

Det mesta återstår, som vanligt. Vi behöver bli ännu tydligare i de resultat som vår bransch åstadkommer. Vi behöver få ännu bättre gehör för de kunskapsintensiva företagens betydelse hos politiker och myndigheter. Förändringarna inom BKK går alldeles för långsamt. Kunskapen hos offentliga och privata upphandlare när de ska köpa ingenjörs- eller arkitekttjänster måste öka rejält.

Och insikten om hur dagens närings- och arbetsliv fungerar måste spridas till många fler, för att våra regelverk ska stå i samklang med de moderna företagens arbetssätt.

Med tanke på allt det som behöver göras och med stor risk för att även 2017 blir ett skitår för världen i stort kommer vi att behöva jobba ännu hårdare nästa år. Det kommer att märkas både hos våra företag men givetvis även på STD-företagens kansli.

Grunden är lagd för att vi nu ska få bra tryck i våra viktigaste frågor.

2017 kommer att bli ett bra år, även om det blåser snålt runt om oss.

*

Nu tar jag en veckas paus med bloggen för att samla tankar och pappershögar i lite mer ordnade former. Men om du inte misstycker så kommer nya perspektiv redan i början av januari i din brevlåda. Jag hoppas att dessa bloggar ger dig något i vardagen. Om du tycker att någon blogg är värd att sprida till kollegor så gör gärna det. Och hör gärna av dig med feedback! Är det lagom långt? För kort, kanske? Kommer bloggen för ofta? För sällan? Är det kanske förvirrat? Berätta så ska jag försöka utveckla nästa år.

*

I helgen blir det såklart julfirande, denna gång i Småland. Hur mycket jag än gillar innovation och nytänkande så är kanske julen inte den högtid som är i störst behov av reformering. Åtminstone i min familj kommer vi nog att hålla oss till de invanda ritualerna, med gröt, skinka, julkorv och lite sill. Precis som vanligt.  

God jul och med hopp om ett gott nytt 2017!