STD-företagen träffar Mikael Damberg angående långa betaltider

Idag träffar Svenska Teknik&Designföretagen tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv och Företagarna, näringsminister Mikael Damberg för att diskutera hur de långa betalningstiderna kan kortas. – Långa betaltider är ett stort problem för många av våra medlemsföretag. Ska Sverige stärka sin konkurrenskraft och skapa förutsättningar för innovation och värdeskapande, måste vi förbättra företagsklimatet och hur vi som företag behandlar varandra på marknaden, säger vd Magnus Höij.

– Näringsminister Mikael Damberg har tydligt markerat att han har för avsikt att vidta åtgärder om företagen inte kommer till rätta i frågan om betaltider, något som vi välkomnar, menar Magnus Höij.

Läs pressmeddelande på mynewsdesk.se

Läs mer om STD-Ställningstagande: Balanserade villkor