Investeringssignalen februari 2017: Två av tre företag intresserade av att rekrytera nyanlända

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på god lönsamhet i branschen, starkt orderläge och fortsatt stor brist på kompetens. Det finns ett stort intresse bland företagen att anställa nyanlända med rätt yrkeskunskaper.

Investeringssignalen visar på ett fortsatt starkt orderläge och förväntningarna på framtiden är ljusa. Fler än hälften av företagen tror på fortsatt förbättrat orderläge under 2017. Starkast ökning av orderingången väntas för uppdrag inom bostadsbyggande och stadsplanering.

-Det största problemet för branschen är den rådande kompetensbristen, som är alarmerande. Åtta av tio företag behöver anställa och kampen om kompetensen är stenhård. Situationen är allvarlig och vi behöver se konkreta åtgärder här och nu för att öka tillgången på arkitekter- och ingenjörer, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

-Det finns ett stort intresse i branschen att hitta rätt kompetens även bland nyanlända. Två av tre företag är intresserade av att anställa nyanlända med rätt utbildning och yrkeskunskaper. Vi måste ta tillvara på all kompetens och finns den bland nyanlända är det ett mycket välkommet tillskott. Men på sikt måste vi också öka kapaciteten på de tekniska högskolorna, säger Magnus Höij.

-Som en konsekvens av kompetensbristen har branschen rekordhög personalomsättning. Under 2016 låg den på nästan 40 procent [1] vilket är ett tydligt tecken på den hårda konkurrensen om personalen, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

För ytterligare frågor kontakta:
David Cramér, Marknadsanalytiker, Tel: +46 (0)705 82 67 02

[1] Med personalomsättning menas här personal som börjat och slutat under året.