Det kommer bli ett utmanande slalomlopp. Göran Johnsson om arbetet med långa betaltider.

För att komma tillrätta med problemet med långa betaltider har närings- och innovationsminister Mikael Damberg gett näringslivet uppgiften att på egen hand komma överens om hur betaltiderna ska kortas. Som kontaktperson har Damberg utsett Göran Johnsson, tidigare ordförande för Metall, som har fått uppgiften att stödja arbetet parterna emellan. Så här säger han om detta arbete.

Varför är frågan om betaltider viktig?
– Om ett företag levererar en vara eller tjänst är det viktigt att kunna få betalt i rimlig tid. Avtalsvillkor måste vara förutsägbara. Om ett företag har kortare betaltider än vad samma företag får betalt av sina leverantörer måste företaget låna dyra pengar för att täcka glappet. Det är inte meningen att vissa företag ska agera bank åt andra, det är en anständighetsfråga.

Vilken är din roll i det här arbetet?
– Näringsminister Mikael Damberg har utsett mig till kontaktperson mellan näringsdepartementet och näringslivet. Näringslivet förväntas ta tag i frågan själv och har nu sex månader på sig att komma med ett förslag på lösning. Jag pratar med de olika parterna; branscher, svenskt näringsliv och regering för att försöka driva samtalen framåt.

När du nu varit runt och pratat med de olika parterna, vad är din uppfattning om situationen?
– Jag tror att de flesta vill hitta en lösning, det fungerar inte bra som det ser ut nu. EU rör sig mot kortare betalningstider medan Sverige rör sig i motsatt riktning. Det är inte långsiktigt hållbart. Förutsägbarheten är viktig.

Hur ser du på möjligheten att hitta fram till en lösning i frågan?
– Jag är en person som i grunden är optimistisk. Det kommer bli ett utmanande slalomlopp och jag tror att vi kommer att åka på några pinnar. Men det gäller att vi inte fastnar på vägen. Jag tror att vi kommer att hitta en lösning men jag vet inte riktigt hur den kommer att se ut. Det finns olika scenarion, alltifrån att näringslivet helt reglerar detta själva med hjälp av någon sorts uppförande kod till att det blir lagstiftning på området. Alternativt en hybrid med en kombination av dessa två.