Tre problem med långa betaltider

En viktig förutsättning för företagens tillväxt och konkurrenskraft är korta betaltider. Sverige behöver tydliga spelregler där företag – stora som små – konkurrerar på lika villkor. STD-företagen har identifierat tre viktiga skäl till varför långa betaltider är skadliga för svensk ekonomi och sysselsättning.

Betaltiderna i Sverige har ökat de senaste tio åren. Särskilt problematiskt är det för små och medelstora företag. Ett av fyra företag uppger i en undersökning att långa betaltider hotar deras överlevnad.

Ska svenska företag kunna konkurrera internationellt  måste vi skapa bra förutsättningar för tillväxt, innovation, export och värdeskapande.

STDBetalfolder2017.JPG

Svenska Teknik&Designföretagen har tagit fram foldern ”Långa betaltider hindrar svensk tillväxt” som tar upp problematiken.