Artikel i DI: Strid om krav på kortare betaltider

De försök till samtal som har skett mellan de olika förbunden i Svenskt Näringsliv har tyvärr avbrutits. ”Det är djupt beklagligt och mycket allvarligt. Detta minimerar möjligheterna för näringslivet att vara delaktiga i hur frågan ska lösas”, säger Magnus Höij, STD-företagen, i Dagens Industri.

Regeringen har tröttnat på de svenska storföretagens allt längre betaltider. I januari fick näringslivets parter beskedet att de inom sex månader måste nå en frivillig lösning att kraftigt förkorta betalningstiderna. Annars förbereds för lagstiftning.

Enligt uppgift till Di går förhandlingarna om en frivillig lösning mycket trögt.

”Det är djupt beklagligt och mycket allvarligt. Detta minimerar möjligheterna för näringslivet att vara delaktiga i hur frågan ska lösas”, säger Magnus Höij.

Han vill se kraftfulla frivilliga åtgärder för att korta betaltiderna eftersom det orsakar stora problem för medlemsföretagen.

”Särskilt problematiskt är det för små och medelstora företag. Ett av fyra företag uppger att långa betaltider hotar deras överlevnad”, säger Magnus Höij.

Han vill inte peka ut några särskilda förbund som är motståndare till en frivillig lösning.

”Det handlar inte om att ett enstaka förbund satt sig på tvären. Det handlar mer om ett storföretag kontra småföretagsperspektiv. Men självklart har de äldre, mer traditionella och storföretagsdominerade förbunden en mer restriktiv hållning.”

Det pågår fortsatt diskussioner i den krets som Mikael Damberg i januari bjöd in till samtal.

”Men möjligheterna att hitta frivilliga lösningar försvåras avsevärt om inte samtal kan ske i en bredare krets och med fler av förbunden inom Svenskt Näringsliv aktivt deltagande”, säger Magnus Höij.

Länk till artikeln  på di.se

Läs artikeln i DI