Hoppa till innehåll

Ett företagsklimat som gynnar forskning och innovation är avgörande för svensk konkurrenskraft.

I samband med ett Riksdagsseminarium igår släppte Svenska Teknik&Designföretagen en rapport om det sk FoU-avdraget. I rapporten genomförs för första gången någonsin en utvärdering av avdraget, baserad på tidigare opublicerade data från SCB. Syftet med FoU-avdraget är att främja forskning och innovation hos framförallt små- och medelstora företag.

Utvärderingen visar att avdraget är populärt och viktigt för många företag. Men för att avdraget ska vara ännu mer effektivt och ge effekt även på mindre företags innovationsmöjligheter måste det utvecklas. Avdraget per person bör öka och kraven för att klassas som ”FoU-anställd” ses över. Fler av våra medlemsföretag vittnade om den stora potentialen som avdraget har, men att flera justeringar bör göras så att det blir än mer träffsäkert.

Att Sverige kan locka till sig spetskompetens och skapa ett företagsklimat som främjar forskning och innovation är avgörande för hela vårt lands tillväxt och sysselsättning.

Att Sverige kan locka till sig spetskompetens och skapa ett företagsklimat som främjar forskning och innovation är avgörande för hela vårt lands tillväxt och sysselsättning. Stora förändringar är på gång i Europa, och i om Brexit finns just nu en särskild chans att, i konkurrens med andra EU-länder, kunna locka till oss både kompetens och verksamhet inom det här området. Det kräver dock att vi kan erbjuda bra och konkurrenskraftiga villkor. FoU-avdraget är en viktig pusselbit i detta, men fler åtgärder krävs.

Det finns ett långsiktigt behov av att ta ett helhetsgrepp över hela innovationsklimatet. Kanske ska ett sådant här avdrag i framtiden inte ens vara kopplat till enskilda personer utan FoU-verksamhet generellt. Jag tror det blir viktigt att jobba både kortsiktigt med att utveckla det avdrag som idag redan finns samtidigt som vi planerar mer långsiktigt för en mer omfattande reform.

Glädjande att se att engagemanget ibland politikerna är så stort. Nu gäller det att gå från ord till handling.