Att förslaget om 3:12 reglerna stoppas får kännetecknas som en seger

Det sedan länge debatterade förslaget om förändring av 3:12-reglerna är nu stoppat. I vår bransch är det vanligt förekommande med medarbetarägda bolag. Att vara delägare i en verksamhet visar ett tydligt engagemang för verksamhetens utveckling, men även ett privat risktagande. Det är därför viktigt att inte försämra villkoren för de som är beredda att gå in i ett företag som ägare och därmed bidra till sysselsättning och verksamhetens utveckling.

De s.k. 3:12-reglerna reglerar hur fåmansbolag får dela ut pengar till sina delägare och hur detta ska beskattas. Förslaget som lagts fram av regeringen skulle i huvudsak kraftigt försämra förutsättningarna för utdelning till delägare med en höjning av skattesatsen från 20 till 25 procent samt ett sänkt tak i hur mycket utdelning som får tas ut. Detta gynnar inte företagandet, sysselsättningen eller skapandet av nya verksamheter. Totalt hade 250 000 i huvudsak mindre företag berörts av regelförändringen. Och när fyra av fem nya jobb skapas i små företag och framförallt i kunskapsintensiva tjänstebranscher, så är inte detta en del av en aktiv jobbpolitik.

I förslaget fanns delar som var positiva. Framförallt handlar det om lättnader vid ägarövergångar vid generationsskiften. Men dessa kan inte motivera de kraftiga försämringar som förslaget innebar. Snarare borde förslaget innehållit ytterligare förbättringar som ännu tydligare främjar entreprenörskap och viljan att aktivt bidra till företagens utveckling och sysselsättning.

Detta är en liten seger, men egentligen inget framsteg. Fortfarande återstår många viktiga frågor inom skatteområdet som behöver adresseras. På sikt behövs en översyn göras av hela skattesystemet, en förändrad och långsiktigt hållbar syn på beskattning av arbete, investeringar, resursanvändning och konsumtion. Men tills dess får vi leva med en flora av skatteundantag och i varje stund se till att försvara möjligheterna för företag att bidra till värdeskapande, skapa sysselsättning, konkurrenskraft och vara ett positivt bidrag till att forma kunskapsnationen Sverige.