SvD Debatt: ”Brist på ingenjörer löses bara om fler utbildas”

Bristen på ingenjörer är akut och slår hårt mot svensk tillväxt och konkurrenskraft. Att ta vara på den kompetens som redan finns är viktigt men räcker inte för att lösa ingenjörsbristen som finns i samhället. Det skriver Magnus Höij i en slutreplik i Svenska Dagbladet.

Svenska Teknik&Designföretagen efterfrågade i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 16 augusti fler utbildningsplatser för arkitekter och ingenjörer. Detta för att kunna möta den stora kompetensbristen som i dag råder inom dessa områden. Bara det närmaste halvåret förväntas bristen i branschen ligga på 5000 personer.

I en replik till vårt debattinlägg skriver Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer att fler utbildningsplatser inte är nödvändigt och att all kompetens på olika sätt redan finns tillgänglig. Vi välkomnar alla åtgärder för att lösa ingenjörsbristen, båda på lång och på kort sikt. Det grundläggande problemet är dock att det utbildats alldeles för få ingenjörer under en väldigt lång tid. För att lösa den allvarliga bristen på lång sikt krävs att vi tar tag i det grundläggande problemet – det utbildas alldeles för få ingenjörer i Sverige. Därför behövs 500 nya nybörjarplatser varje år fram till 2025 på arkitekt- och ingenjörsutbildningarna i Sverige.

Att som Peter Larsson föreslår, inte rekrytera alls utan i stället öka redan anställda ingenjörers kapacitet måste bygga på någon form av missuppfattning. Våra medlemsföretag har redan i dag en beläggningsgrad på drygt 80 procent. Kontinuerlig utbildning och utveckling är en viktig del i näringslivet, men att anställda på våra företag ska jobba fler timmar är i princip omöjligt. Alla åtgärder som verkar för att lösa kompetensbristen i landet behövs. Både avseende nyanlända, personer som kan vidareutbildas och hitta former för medarbetare att vilja och kunna jobba längre i sitt yrke. Behovet av både ingenjörer och arkitekter förväntas vara mycket stort under decennier framöver, oavsett konjunkturläge. Att tro att den här bristen kan försvinna utan att åtgärda det grundläggande problemet – att det utbildas för få ingenjörer i Sverige – vore ett misstag.

Vi vill gärna samverka och samspela med våra fackliga motparter, i synnerhet Sveriges Ingenjörer. Sverige behöver mer ingenjörskunnande, fler ingenjörer och ännu fler smarta lösningar. Låt oss hjälpas åt att ge fler chansen att vara med!

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen

Länk till Magnus Höijs slutreplik på svd.se