Debattartikel i NSD: Smart tänkt av Luleå tekniska universitet

I höst började närmare 12 000 nya studenter på svenska ingenjörs- och arkitekturutbildningar. Av dem går i dag cirka 3 400 på Luleå tekniska universitet. Men dessa studenter behöver bli fler. Det skriver Magnus Höij i dagens NSD.

Bristen på ingenjörer och arkitekter ökar. Vår bransch behöver rekrytera 7 500 personer bara det närmaste halvåret. För att möta behovet krävs att minst 15 000 nya studenter påbörjar en ingenjörs- eller arkitekturutbildning varje år i Sverige.

Luleå tekniska universitet är ett lärosäte som vill utöka sin verksamhet med ytterligare en arkitektutbildning, något som vi på Svenska Teknik och Designföretagen varmt välkomnar.

Näringslivet skriker efter ingenjörer och arkitekter och behovet är stort i hela landet. De kunskapsintensiva tjänster som arkitekt- och ingenjörsföretag levererar efterfrågas i allt större utsträckning. De senaste årens förändringar på arbetsmarknaden, med en växande tjänstesektor, innebär att behovet av ingenjörer och arkitekter ökar kraftigt. Och rekryteringsbehovet i näringslivet är stort.

I Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen (juli, 2017) uppgav företagen att de behövde nyanställa omkring 7 500 personer fram till årsskiftet. Av dessa saknas hela 5 000. Och detta är enbart i vår bransch. Bristen på arkitekter och ingenjörer är även stor inom övriga näringslivet och offentlig sektor.

Flytten av Kiruna är ett exempel på samhällsbyggnadsprojekt som ökar efterfrågan på ingenjörer- och arkitekter i Norrbottens län. Ett projekt där bland annat White arkitekter har arbetat fram utformningen av Kirunas nya stadskärna. Att flytta en hel stad, med bebyggelse, infrastruktur, stadsmiljöer och försörjningssystem –inte minst – sina invånare, är ett enormt projekt som kommer pågå i många år framöver. Detta projekt, liksom många andra i landet skapar ett enormt behov av ingenjörs- och arkitektkompetens.

För att komma tillrätta med kompetensbristen är det centralt att öka antalet nybörjarplatser på ingenjörs- och arkitekturprogrammen. Söktrycket till dessa utbildningar är högt och lärosätena uppger att de har kapacitet att skapa fler platser. De begränsas dock av de takbelopp som riksdagen fastställt och som utgör den finansiella ramen för hur många utbildningsplatser universiteten kan erbjuda. Takbeloppen behöver därför höjas och öronmärkta resurser behöver tillföras för att öka antalet nybörjarplatser på ingenjörs-, och arkitektutbildningarna.

I går, den 19 september, träffade Svenska Teknik&Designföretagen Erik Höglund, tf rektor på Luleå tekniska universitet. Universitetet vill utöka sin verksamhet med ytterligare en arkitektutbildning, vilket ligger helt i linje med det ökade behov vi ser av den här typen av kompetens.

Eftersom rekryteringsbehovet de närmaste åren väntas öka än mer behöver fler nya platser öronmärkas för arkitekt- och ingenjörsutbildning i regeringens kommande budgetar. Vi föreslår en långsiktig utbyggnadsplan för den svenska ingenjörs- och arkitekturutbildningen. Som ett första steg behöver dessa utbildningar byggas ut med 500 nya nybörjarplatser från höstterminen 2019. Därefter bör utbildningarna successivt byggas ut med målet att minst 15 000 studenter varje år ska påbörja ingenjörs- eller arkitekturstudier vid våra svenska lärosäten.

En sådan utbyggnad är ett stort och långsiktigt åtagande från regering och riksdag. Men fler civilingenjörer och arkitekter på den svenska arbetsmarknaden kommer att vara avgörande för våra svenska företags möjligheter att fortsätta leda den digitala utvecklingen och fortsätta bygga och utveckla ett hållbart och smart samhälle.

Länk till debattartikeln på nsd.se