Magnus Höij om budgeten: Bra men otillräcklig satsning på ingenjörerna och samhällsbyggnadssektorn

Sverige behöver utbilda många fler ingenjörer och arkitekter. Regeringens besked om fler utbildningsplatser för ingenjörer är positivt men otillräckligt. Satsningen som ska resultera i 1 600 nya högskoleplatser på ingenjörsutbildningarna fram till 2023 är välkommen, men dessvärre inte tillräcklig för att möta det stora behovet.

Regeringen föreslår i budgeten för 2018 en utbyggnad av ingenjörsutbildningarna. 20 miljoner kronor kommer att avsättas 2018, vilket innebär 200 nya platser. Satsningen trappas därefter upp med 600 platser år 2019 och 1 000 heltidsstudieplatser år 2020. Fullt utbyggd år 2023 uppgår satsningen till 160 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1 600 utbildningsplatser. Platserna fördelas på 18 olika lärosäten runt om i landet.

–Det är vällovligt att regeringen bäddar för framtiden genom att satsa på utbildning. Tillskottet av 1 600 ingenjörsstudieplatser till 2023 som regeringen specificerar i budgeten är ett utmärkt tillskott. Det gör att fler nu kan utbilda sig till ingenjörer. Det krävs dock väsentligt fler utbildningsplatser för att trygga tillgången på ingenjörskunnande i Sverige, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Utöver en utbyggnad av ingenjörsprogrammet tillför regeringen också medel för fler studieplatser på samhällsbyggnadsutbildningar. Fram till 2023 kommer 1 145 nya studieplatser på utbildningar inom samhällsbyggnad.

–Det är utmärkt att det görs satsningar också på andra samhällsbyggnadsutbildningar än ingenjörsutbildningarna, eftersom vi har en omfattande kompetensbrist inom samhällsbyggnadssektorn. Det vi efterfrågar är fler utbildningsplatser för arkitekter, säger Magnus Höij.

I en debattartikel i SvD den 16 augusti 2017 föreslog Svenska Teknik&Designföretagen att regeringen öronmärker resurser i kommande budgetar för fler platser på ingenjörs- och arkitektutbildningarna. Som ett första steg behöver utbildningarna byggas ut med 500 nya nybörjarplatser. Därefter bör utbildningarna successivt byggas ut med målet att minst 15 000 studenter varje år ska påbörja en ingenjörs- eller arkitektutbildning vid svenska universitet och högskolor.

–Bristen på ingenjörer kan bara lösas om fler utbildas. Grundproblemet är att det har utbildats alldeles för få ingenjörer under flera år. Det som behövs är en långsiktig utbyggnadsplan där 500 nya nybörjarplatser tillförs varje år fram till 2025 på arkitekt- och ingenjörsutbildningarna i Sverige, säger Magnus Höij.

Enligt STD-företagens senaste konjunkturmätning, som genomfördes under våren 2017, uppgår kompetensbristen till omkring 5 000 personer, bara det närmaste halvåret och enbart i den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Bristen på arkitekter och ingenjörer är också stor inom övriga näringslivet och inom offentlig sektor. Bristen förväntas hålla i sig, eller till och med öka, som en följd av tilltagande urbanisering, ökad exportefterfrågan, bostadsbrist samt ökade offentliga och privata investeringar i infrastruktur och energi.

Länk till pressmeddelandet på MyNewsdesk