Större visioner för vår infrastruktur

Trafikverket har presenterat sina förslag till nationell infrastrukturplan. Den innehåller många viktiga satsningar på både järnväg och vägsystem. Men höghastighetsbanan är tyvärr inte med.

Det förslag som Trafikverket nu presenterat innebär, trots att ytterligare miljarder tillförs, att höghastighetsbanan inte prioriteras de kommande åren. Det tycker jag är synd och defensivt.

Det är uppenbart att underhåll av dagens järnväg är mycket angeläget. Vi dras med en underhållsskuld som är påtaglig och som måste adresseras.

”Mycket av det som nu presenteras är projekt som borde gjorts sedan länge.”

Och flera andra investeringar, såsom fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, Västkustbanan vid Helsingborg och Ostkustbanan norr om Gävle, är kloka projekt.

Men detta räcker tyvärr inte. Mycket av det som nu presenteras är projekt som borde gjorts sedan länge. Sverige växer snabbt och behovet av utökad kapacitet i järnvägsnätet är mycket stort. Höghastighetsbanan är ett dyrt projekt, men rymmer samtidigt en avgörande vision för samhället och hur det ska hänga ihop. Behovet av att hitta goda alternativ till flyget är minst lika angeläget.

Sverigeförhandlingen, som redan har kommit långt i arbetet med att samordna både infrastruktur och bostadsbyggande, har rekommenderat alternativa finansieringslösningar för att få banan på plats. Jag tror det krävs lite kreativitet i arbetet framåt, men lösningar är jag säker på att det finns om vi bara vill.

”Jag tror det krävs lite kreativitet i arbetet framåt, men lösningar är jag säker på att det finns om vi bara vill.”

Nu inleds en remissomgång där det ges alla möjlighet att kommentera förslagen från Trafikverket, inför regeringens fastställande i vår. Jag hoppas att det finns många som ytterligare vill höja ambitionerna för vårt hållbara samhällsbygge.

*

Vår bransch internationaliseras i snabb takt. För att förstå vart världen är på väg och hur utvecklingen för rådgivande arkitekter och ingenjörer utvecklas ges ett spännande tillfälle att träffas och lära mer när FIDIC har sin internationella konferens. FIDIC är den globala organisationen för rådgivande ingenjörer och årets stora konferens hålls i Jakarta i Indonesien. Det är långt att åka, men kan också vara en investering i viktiga perspektiv och insikter för framtiden. Läs mer om FIDICs konferens här.

*

I helgen hoppas jag få tillfälle att testa min nya racercykel för första gången. En Specialized som både är snygg och har bra prestanda: borde gå rejält snabbt. En kvalificerad gissning är dock att maxfarten blir en bra bit under 320 km/h.

Trevlig helg på er alla!