Allt svårare gränsdragningar

Nyss hemkommen från årsmöte och konferens med vårt internationella samarbetsorgan för ingenjörsorganisationer, FIDIC, kan jag rapportera om en allt stökigare omvärld.

Stökighet är ett ganska bra ord som kan sammanfatta läget just nu både i vår egen bransch och i de uppdrag vi jobbar.

På årskonferensen med FIDIC, som på det internationella planet organiserar rådgivande ingenjörer, var detta tydligt. Låt mig summera några av trenderna från konferensen.

1: Arkitektur och ingenjörskonst närmar sig varandra. Även om kulturer och arbetssätt kan ta sig olika uttryck så blir det allt svårare att dra en tydlig gräns mellan arbetet som en arkitekt gör och det som en ingenjör gör. Gränsdragningen däremellan har alltid sett olika ut i olika länder, men nu glider dessa världar samman på ett tydligt sätt.

”Men IT-branschen knackar allt mer kraftfullt på dörren och vill kliva in i det fysiska samhällsbygget.”

2: Det digitala närmar sig det fysiska. Digitaliseringen ändrar och utvecklar såklart våra arbetssätt, med BIM, geodata och VR. Men IT-branschen knackar allt mer kraftfullt på dörren och vill kliva in i det fysiska samhällsbygget. Kunskapen hos företag som varit vana vid att jobba med samhällsbyggnad blir samtidigt allt mer eftertraktad även i sammanhang som förut mest varit digitala.

3: Byggare och konsulter närmar sig varandra. Nya arbetssätt gör att det blir allt svårare att veta var den klassiske ”rådgivaren” slutar sitt uppdrag och när ”byggaren” tar över. Runt hörnet – kanske redan här och nu – finns företag och processer som inte alls förhåller sig till den traditionella arbetsfördelningen.

”Det är inget tvivel om att byggherrar, oavsett var de finns, gillar den trenden.”

4: Platsbyggt och fabriksproducerat närmar sig varandra. Allt fler utforskar möjligheterna med industriella metoder, för att dra nytta av ökad produktivitet, skalbarhet och effektivitet i byggandet. Det är inget tvivel om att byggherrar, oavsett var de finns, gillar den trenden.

Om detta inte räcker för att göra din egen värld ”stökig” kan jag kanske addera fokuset på naturkatastrofer av olika slag, allt från stormar i USA till översvämningar i Indien. Extrema vädersituationer ställer än högre krav på ingenjörskunnande och vårt arbete runt om i världen.

Årets FIDIC-konferens var på många sätt tydligare och mer fokuserad än tidigare konferenser jag besökt. Ingenjören själv hamnade mer i fokus än innan, vilket också gav upphov till en hel del nya frågor och reflektioner. Det tyckte jag var bra och givande.

Nästa år arrangeras FIDICs årskonferens i Berlin. Det borde vara ett bra tillfälle för alla med intresse för branschens utveckling att uppdatera sig och utöka sitt internationella nätverk.

*

I helgen blir fokus återhämtning. Efter nästan en vecka på resande fot finns det både saker att tvätta och några barn att prata med. Kanske behöver det sättas några tydliga gränser inför deras helgaktiviteter.

Trevlig helg!