En tyst minut för säkerheten

STD-företagen deltar idag i en manifestation i Stockholm tillsammans med Trafikverket och anläggningsbranschen för att uppmärksamma säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Syftet är att skicka en stark signal om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om att alltid sätta säkerheten främst. Arbetet på många stora arbetsplatser i Sverige kommer under en kvart att stå stilla.

I år är det framförallt rapporteringsfrågan som uppmärksammas, där ett arbete pågår med att förbättra rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Vid en analys av rapporterade händelser har det visat sig att olyckor och tillbud ofta rapporteras mycket långt efter att de har inträffat vilket försvårar utredningarna.

STD-företagen ser arbetsmiljöfrågorna, både på byggarbetsplatser och på kontor som mycket angelägna. Just nu går branschen för högtryck och det ökar riskerna för både arbetare och tjänstemän. Bland STD-företagens medlemmar är frågor om stress och utbrändhet mycket aktuella.

– Säkerhet och arbetsmiljöfrågor är en oerhört viktig fråga och något som STD-företagen arbetat med under lång tid. Samarbete och samsyn mellan byggherrar och leverantörer kring den goda arbetsmiljön är mycket viktig. Det omfattar både planeringsstadiet och själva byggandet, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Manifestationen äger rum kl 13:00 på projektet Förbifart Stockholm vid tunnelentreprenaden i Vinsta.

Läs pressmeddelandet på MyNewsdesk