Svenska Teknik&Design­företagen i industrisektorn

Industrigruppen inom Svenska Teknik&Designföretagen arbetar med att skapa en gemensam plattform för de medlemsföretag som har en industriell inriktning på sin konsultverksamhet. De idag ca 120 medlemsföretagen med industrikonsultinriktning har en omsättning på drygt 10,5 miljarder kronor och ca 10 000 medarbetare. Detta motsvarar 45 % av industrikonsultmarknadens totala omsättning i Sverige.

Industrikonsultföretagen har kompetens inom främst produktutveckling och produktion med specialistkunskaper inom mekanik, elektronik, mekatronik, inbyggda system, IT, automation, process, produktionsutveckling, projektledning, test och verifiering, kvalitetssäkring, miljöfrågor, energi och industridesign. Kunderna till medlemsföretagen är hela den i Sverige verksamma industrin med tonvikt på de stora bolagen, men även mindre innovationsföretag med stort behov av att få tillgång till expertkunnande inom produkt- och produktionsutveckling.

Många industriella uppdrag kommer också från statliga eller kommunala beställare för energiverk, vattenverk, vägsystem med tunnlar och broar, spårsystem och flygplatser. Uppdragen består av utvecklings och konstruktionsuppdrag i form av produktutveckling, produktionsutveckling, utredningar, tillståndsärenden, rådgivning och kompetensförstärkning. Outsourcing av hela eller delar av konstruktionsavdelningar eller specialisttjänster blir allt vanligare.

STD-företagens verksamhet för industrikonsultföretagen drivs av Industrikonsultrådet, som består av representanter från medlemsföretagen. Målsättningen med arbetet är att synliggöra industrikonsultföretagen och bidra på ett gemensamt plan till att branschen utvecklas positivt främst när det gäller kompetens och lönsamhet. Syftet är även att synliggöra konsultföretagens roll i att omvandla forskning till innovationer, ökad produktivitet och hållbar utveckling.

Om du som medlem är intresserad av att medverka i Industrikonsultrådet, kontakta Anders Persson.