Artikel i DI: ”Miljarder till mellanhänder vid offentliga upphandlingar”

”Mellanhänder vid upphandling har blivit en miljardindustri. En utredning har visat att metoden har använts för att kringgå lagen, men nu hoppas branschorganisationen Svenska Teknik&Designföretagen på bättring.”

Konsultmäklare vinner allt mer mark på den offentliga marknaden. Börsnoterade Ework och Wise tillhör giganterna i branschen som tecknar avtal med landsting, kommuner och myndigheter.

Sedan köper mäklarna själva in underleverantörer för respektive uppdrag.

Förespråkarna hävdar att det ger större kontroll och underlättar uppföljning, medan kritikerna hävdar att det är ett sätt att kringgå Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Bland dem som har oroats över utvecklingen finns Svenska Teknik & Designföretagen, som bland annat representerar arkitekt-, industri- och teknikkonsultföretag.

”I vissa projekt har det som borde vara en offentlig upphandling övergått till en privat upphandling, där mäklarna har handplockat enskilda konsulter utan att behöva följa reglerna”, säger vd:n Magnus Höij.

Länk till artikeln i Dagens Industri