Ett tolerant samhälle blir inte integritetskränkt

I ett väl fungerande, öppet och demokratiskt samhälle pågår ständigt en dialog om värderingar och vad som är rätt och fel. Nya rön, marknadsutvecklingen och ny teknik skapar ofta en oro och rädsla för den förändring som kan ske.

Ofta målas hotbilder upp om att vi kommer förlora jobb, att välfärd kommer raseras och att den trygghet som byggt vårt land kommer försvinna. Det var helt enkelt bättre förr. Och om inget förändras så kan vi alla känna trygghet i det vi har och inte oroa oss för framtiden.

Nu är ju, tack och lov, inte det hela bilden. I mångt och mycket så har just ständig förändring varit det normala. Och när vi bejakar förändring så öppnar vi också upp för nya möjligheter. Ett aktuellt ämne just nu är digitalisering och GDPR – General Data Protection Regulation eller EU:s dataskyddsregler. GDPR är en utveckling av personuppgiftslagen, PUL, och slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Ordet digitalisering innehåller mycket positivt och leder till tankar om den stora nytta som mobiltelefoner, trådlös kommunikation och tillgång till kunskap direkt i vår hand har bidragit med. System som hjälper oss att t.ex. se när nästa buss går eller söka fram en vara till bästa pris. System kan också ge mig tips och råd innan jag själv tänkt tanken, som till exempel att påminna om att ta med ett paraply då det kommer bli regn, tända lamporna hemma och sätta på värmen när jag är på väg hem. Funktioner som hjälper mig i vardagen och som när de väl finns är svåra att vara utan.

”Nya tekniska rön har alltid lett till denna typ av åtgärder. Och detta pågår just nu inom EU och i Sverige.”

Samtidigt finns en negativ känsla i form av att ständigt vara övervakad och kontrollerad. Och rädslan för att någon kan missbruka detta. En rädsla som många gånger övergår i att politiken vill gå in och reglera, förbjuda och lagstifta. Nya tekniska rön har alltid lett till denna typ av åtgärder. Och detta pågår just nu inom EU och i Sverige. I grunden handlar det om omvårdnad av den personliga integriteten i och med den digitala utvecklingen. Men det finns en uppenbar risk att ambitionen att skydda individen i själva verket slår tillbaka mot de som skulle skyddas. En överreglering som riskerar att hämma både teknik- och marknadsutvecklingen. Och därmed möjligheterna att skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

 ”Utmaningen handlar snarare om etiska frågor, rättssystem, offentligt fördömande och hur toleranta vi människor är mot varandra.”

Den här frågan handlar i första hand INTE om vilken teknik som utvecklas eller om den ska förbjudas. Missbruk ska alltid beivras och brottslighet alltid bekämpas. Utmaningen handlar snarare om etiska frågor, rättssystem, offentligt fördömande och hur toleranta vi människor är mot varandra. Det är när vi själva är snabba att döma som vi skapar rädslan för att själva bli dömda. Varför skulle det inkräkta på vår integritet att vi är kameraövervakade när vi går på en gata, att positioneringssystem håller reda på var vi är och med vilka, eller att kunskap finns tillgänglig om vårt hälsotillstånd och våra vanor? Inget av detta är troligen integritetskränkande i ett tolerant och öppet samhälle. När vi möts av tolerans från medmänniskor, regelverk och system så känner vi trygghet och inte rädsla. Men när vår rädsla tar överhand fattar vi irrationella beslut som leder till att vår utveckling hämmas.

Vi behöver bejaka den strukturella omvandlingen och teknikutvecklingen. En utveckling som bidrar till bättre livskvalitet och ett mer hållbart och klimatsmartare Sverige. Det som krävs är ökad satsning på att utveckla kunskapen kring etik, beteendevetenskap och hur regelverk utformas i ett tolerant och öppet samhälle. Och vi måste visa respekt inför att alltför snabbt döma, förbjuda eller införa regelverk kring det som känns nytt och okänt.