Branschens hisspitch

Fokus och tydlighet krävs allt oftare för att nå ut med sitt budskap. Jag har funderat mycket på min egen roll – och branschens.

På mitt allra första styrelsemöte med Svenska Teknik&Designföretagen lanserades begreppet ”laserstråle” när vi diskuterade vår verksamhet. Målet var att hitta en tydlighet, en riktning som alla kunde sluta upp bakom och som gav oss en tydlig position.

Jag är övertygad om att denna tydlighet och fokusering har varit, och är, viktig. För de som möter oss sällan finns inte utrymme för tusen budskap. Om vi inte kan beskriva vår ”hisspitch” på ett bra sätt kommer inte heller mottagaren att uppfatta den, än mindre komma ihåg den.

I det moderna kommunikationssamhället, med mängder av korta budskap, måste även vi som bransch hitta vår tydlighet.

En sådan tydlighet kräver såklart förmågan att välja bort. Fokuset bygger på att vi faktiskt berättar en sak, inte många. Det kan vara jobbigt att inte få säga ”allt” och jag påstår inte att det är lätt. Men det är ändå helt nödvändigt.

”Men kärnan i branschens arbete – vår laserstråle – är kunskapsproduktion, ofta med ingenjörs- och arkitektkunnandet som stabil grund.”

För min egen, personliga del handlar laserstrålen om ”förändring” och om hissen tillåter att min ”hisspitch” är lite längre lägger jag även gärna till ”kommunikation”. Dessa ord är viktiga, både för hur jag själv jobbar och för hur jag ser behoven i närings- och arbetslivet.

För branschens del, den laserstråle som vi jobbar med på Svenska Teknik&Designföretagen, lägger vi fokus på ”kunskapsintensivt” och vad som krävs för att våra företag ska kunna hjälpa våra kunder med planering, innovation och nytänkande. Om jag fick lägga till något vore det ”ingenjörs- och arkitektkunnande” som måste genomsyra allt vårt arbete, både i ord och handling.

Vi utför våra jobb på olika sätt, beroende på kund, uppdrag och sammanhang. Vi anpassar oss, utvecklas och ställer om, ibland drivet av nya kundkrav, teknikens utveckling och konkurrens från nya aktörer.

Men kärnan i branschens arbete – vår laserstråle – är kunskapsproduktion, ofta med ingenjörs- och arkitektkunnandet som stabil grund.

”Nog så viktigt är uthållighet, repetition, nötande: det tar tid att göra avtryck och att sätta sig på kartan.”

Med detta som bas har vi tre utvalda frågor som vi ständigt återkommer till: standardkontrakten och upphandlingsfrågorna, bristen på ingenjörer och arkitekter och såklart branschens förutsättningar att utvecklas som en ”kunskaps- och innovationsbransch”.

Efter dryga tre år som vd för branschkansliet kan jag intyga att en laserstråle i budskapet är bra, men det räcker inte. Nog så viktigt är uthållighet, repetition, nötande: det tar tid att göra avtryck och att sätta sig på kartan.

Jag känner dock att vi med tiden stärkt vår plattform. Vår tydlighet har givit resultat. Vi blir allt oftare inbjudna till samtal och debatter. Våra debattartiklar når en allt vidare krets. Det stärker oss och ger oss med tiden möjlighet att också bredda vår berättelse, att säga mer än innan.

Tomas Alsmarker, vd på Nyréns arkitektkontor och ledamot i styrelsen för Svenska Teknik&Designföretagen, lanserade begreppet ”laserstrålen” på det där styrelsemötet för dryga tre år sedan. Det har sedan dess varit ett avgörande verktyg för mig i vardagen, även om det inte sällan varit frestande att göra avstickare, att lägga till något annat viktigt.

Vi pratar varje vecka och på varje styrelsemöte om laserstrålen. Det har varit ett fantastiskt verktyg. Det är ett fantastiskt verktyg.

*

I helgen är det både mingel och middag hos goda vänner. Kanske hinner jag med att fixa någon julklapp. Om tiden räcker till ska jag även försöka fixa lite mer av julmaten: korven gjorde vi i veckan, men leverpastejen kanske?

Trevlig helg!