Hållbarhet kräver ingenjörs- och arkitektkunnande

I måndags presenterade STD-företagen sin rapport om klimatutmaningen och hur den kan – måste – lösas med inspel från ingenjörs- och arkitektvärlden.

Medvetenheten om miljö- och klimathotet ökar. Det är nödvändigt om vi ska hitta kloka lösningar för framtiden.

I vår nya rapport, som vi presenterade på ett seminarium i måndags morse, tydliggörs sambanden och de stora utmaningarna får extra belysning.

Inte minst tydliggörs behovet av planering och de tidiga skedena när vi bygger våra samhällen, städer och infrastruktur. Genom klok och långsiktig planering kan man åstadkomma mycket stora resultat. Precis som vanligt är det betydligt svårare att rätta till felaktiga investeringar i efterhand.

Ni som arbetar i eller nära ett ingenjörs- eller arkitektföretag vet att frågor om hållbarhet är en hjärtefråga för oss i branschen. Ändå behöver vi synliggöra och marknadsföra detta perspektiv ännu mer framöver.

Jag ser flera skäl till att vi måste fortsätta att trumma på vår berättelse.

Ett är att vi just nu bygger i rekordfart och att vi har så bråttom att vi glömmer de långsiktiga frågorna. Fångar vi upp hållbarhetsfrågorna i grunden, när marknaden spottar ur sig bostadsområden i en takt som vi inte sett på årtionden?

”En avgörande fråga tror jag är det holistiska perspektivet, där helheter och sammanhang lyfts fram.”

Ett annat är teknikutvecklingen, som i vissa fall lovar snabba lösningar på frågor som vi vet kommer att ta betydligt mer tid att lösa. Eldrivna bilar, som kanske även är självkörande, har många löften, men lär också ge upphov till andra frågor. Är de den självklara lösningen på miljöutmaningen? Jag tror frågan är svårare än så.

En avgörande fråga tror jag är det holistiska perspektivet, där helheter och sammanhang lyfts fram. Våra företag, med sin rådgivande funktion, bidrar ofta med ett bredare perspektiv och kombinerar kunskap från många håll.

”Alla måste vi hjälpas åt.”

Rapporten lyfter fram fler viktiga perspektiv, där vi och vår bransch kan göra mycket viktiga bidrag till både byggherrar, politiker och i samhällsdebatten. Transportsystemets betydelse, stadens roll, energiförsörjningen.

Läs den gärna – länk till rapporten på std.se. Och fundera gärna på hur du, med ditt perspektiv och kunnande, kan göra mer för att lösa en av vår tids riktigt stora utmaningar. Alla måste vi hjälpas åt.

*

I helgen hoppas jag hinna en sväng till gymmet. Efter en vecka med en eländig förkylning och nu en vecka ytterligare med lite återhämtning hoppas jag att krafterna räcker till någon timma på träningscykeln.

Trevlig helg!