Kommunikation förebygger problem – överallt

De flesta problem kan lösas om båda parter är öppna och transparenta. Och om båda parter är beredda på att lyssna och vilja förstå.

Jag var för en tid sedan med som en av talarna under Stora Infrastrukturdagen, som branschorganisationen Maskinentreprenörerna ordnade. Ett imponerande program, med två ministrar på scenen och en före detta minister likaså. Ett antal generaldirektörer var på plats. Givetvis helt fullt i lokalen också.

Mitt bidrag på scenen handlade om konsulternas roll i infrastrukturprojekten. Visst har många av våra företag en stor exponering mot infrastrukturprojekt, mot Trafikverket och andra aktörer inom infrastrukturvärlden.

Det blev en spännande diskussion, med en hel del synpunkter på vad vi som konsulter bör lägga vårt fokus på och hur uppdraget bedrivs.

Mellan raderna uppfattade jag även en viss ”kritik”, där en del tyckte att konsultinsatsen inte var den de önskade.

Diskussionen landade bland annat i behovet av kommunikation och tydlighet, från båda parter. Om uppdraget är tydligt och om det kan ske en tydlig återkoppling kring vad konsulten levererar bör problemen kunna minimeras.

”Men juridiken kan aldrig ersätta en öppen och ärlig dialog mellan köpare och säljare.”

Jag tror tyvärr att många köpare av konsulttjänster saknar hela bilden om vad man köper, eller hur en god leverans går till.

Jag tror nog också att en hel del konsulter kan bli tydligare i sin återkoppling till kunden. Om hur leveransen kommer ske och vilket resultat som kan förväntas.

Självfallet måste det finnas en juridisk ram för uppdragen. ABK brukar ofta användas, och det är klokt.

Men juridiken kan aldrig ersätta en öppen och ärlig dialog mellan köpare och säljare. I synnerhet inte vid köp av komplexa tjänster, det som våra företag ofta står för.  

*

Sportlovet hindrar såklart inte att man möter imponerande ingenjörsinsatser. Denna gång har jag extra mycket imponerats av de stora liftsystemen, transportlösningarna, vajrarna och inte minst tillförlitligheten i dessa system.

*

Missa nu inte vårt frukostsamtal på onsdag morgon med professor Eric Giertz, som har bättre koll på konsultsektorns utveckling än kanske någon annan i Sverige – läs mer.

*

I helgen ska jag packa upp. Tvätta. Tvätta igen. Och sedan stryka.

Trevlig helg!