Politikens ansvar i en modern tid

Temperaturen i valdebatten stiger. Men den viktigaste framtidsfrågan duckar de flesta för.

I förra veckan lyssnade jag på ett seminarium arrangerat av TCOs tankesmedja om deras nya rapport: ”Populismens verkliga orsaker” av Futurion. Forskningsledaren Carl Melin har tittat närmare på vad som leder till de populistiska partiernas ökning och drar slutsatsen att oro för egna jobb, försörjning och pension både är avgörande faktorer, men också ofta förbisedda faktorer.

Jag tror det ligger mycket i dessa slutsatser och rapporten är tankeväckande.

Jag själv har ju sedan länge ett nära förhållande till det samhällsbygge som bygger på och som utvecklas med teknik, ingenjörskunnande och nya innovationer. Denna utveckling tror jag är bra för både enskilda individer och för samhället i stort. Men den riskerar såklart att skapa nya klyftor, att vissa inte förmår att hänga med. Dessa klyftor kan, om de inte hanteras klokt, leda till frustration och slutligen till irrationella och destruktiva val, bland annat i politiken.

”Det handlar om att hjälpa våra medborgare att förstå utvecklingen och att leda tanken rätt.”

Jag tror det finns många saker som måste göras för att hindra en sådan utveckling, men en sak ligger definitivt på politikens bord, något som också Carl Melin påpekar i sin skrift.

Det handlar om att hjälpa våra medborgare att förstå utvecklingen och att leda tanken rätt: där utveckling ses som en möjlighet, inte ett hot. Där nya tekniska lösningar ger mer fördelar än nackdelar. Där innovationer är ett verktyg för samhällsutveckling, inte ett hot.

Jag är övertygad om att vi i Sverige har bättre förutsättningar än många andra länder i detta avseende. Utvecklingen i USA och Storbritannien, med valsegern för Trump och Brexit-omröstningen, hoppas jag aldrig att vi får se motsvarigheten till här.

Sverige har en stolt tradition av att vara ett ingenjörsland, som med tillförsikt och kunskap bygger samhället starkt.

”Jag hoppas att våra politiker hjälper oss alla att se möjligheterna i det nya, moderna samhällsbygget.”

Jag hoppas att politiken i årets valrörelse hjälper till i detta. Då behöver vi inte framför allt ”bekräfta folks oro” för en samhällsutveckling som vissa upplever hotfull. Vi måste i minst lika stor utsträckning hjälpa väljarna att se möjligheterna, att förklara moderna samband, att se globalisering, digitalisering och urbanisering som något som ger möjligheter, inte i första hand som problem.

Det är inte försent. Än kan politiken i årets valrörelse handla om dessa ödesfrågor.

Jag hoppas att våra politiker hjälper oss alla att se möjligheterna i det nya, moderna samhällsbygget.

Alternativet, att väljarna letar efter framtidens svar i gårdagens samhälle, och att populister av olika slag får allt större inflytande, det alternativet förskräcker.

*

Idag, fredag, presenterar vi även årets första Investeringssignal, där vår branschanalytiker David Cramér ger sin bild av branschens utsikter. Läs den gärna här.

*

I helgen blir det nog några timmars jobb för att komma ikapp viktiga frågor inför årsmötet med branschföreningen. Det tänkte jag kombinera med att se på kvartsfinalspel i volleyboll, när Sollentuna möter Örkelljunga på lördag. Det brukar vara spännande.

Trevlig helg!