Hoppa till innehåll

Enligt den senaste Investeringssignalen ökade orderstocksindex mellan september till januari för både teknikkonsult- och industrikonsultföretagen, vilket betyder rekordnoteringar i båda fallen. Sammantaget tror 42 % av företagen på ökande och 51 % på oförändrad orderingång fram till sommaren. Endast 7 % tror på minskad orderingång.

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar (arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter) sänder fortsatt mycket positiva signaler kring orderläge, prisutveckling och lönsamhet. Det är endast bostadssektorn som har mattats av sedan hösten 2017. Viss avmattning kan också avläsas på regional nivå, i enstaka regioner. Men även om bostadsbyggandet nu minskar, så ser utvecklingen för arkitektbranschen som helhet fortsatt positiv ut. Det är fler arkitektföretag som tror på ökande orderingång än tvärtom.

– Industri- och teknikkonsulterna nådde nya rekordnoteringar på orderstocksindex, vilket ytterligare understryker det starka orderläget. Medlemsföretagen ser fortsatt ljust på orderutvecklingen framöver. Även arkitektföretagen är fortsatt optimistiska även om de signalerar färre uppdrag på bostadssektorn, säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

Kombinationen rekordstarkt orderläge, ökande debiteringsgrader och positiv prisutveckling har lett till en förbättrad lönsamhet under 2017. 48 % av företagen uppgav att rörelsemarginalen var bättre under 2017 än året innan, medan 21 % av företagen svarade att den försämrats. Dessutom trodde 36 % av företagen på fortsatt förbättrad rörelsemarginal under 2018 medan endast 15 % trodde på en försämring.

Rekryteringsbehovet håller i sig, den sammantagna personalomsättningen för arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter under 2017 var hela 18 %. De flesta företagen behöver anställa men många vakanser förblir ofyllda. Arkitekterna uppvisar ett minskande rekryteringsbehov, till följd av en avmattning på bostadssektorn, men det är fortfarande 57 % av arkitektföretagen som behöver anställa.

I medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 106 företag som tillsammans har cirka 23 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under januari och februari 2018. Investeringssignalen publiceras tre gånger per år.

Läs Investeringssignalen 2018 (pdf)