Höghastighetsbanan: glädje och oro

Jag hör till dem som tror att höghastighetsbanan behövs. För Sveriges utveckling. För klimatet. För teknikutveckling och samhällsvisionen. Men det finns orosmoment.

Det politiska stödet för en ny höghastighetsjärnväg ökade något i veckan, då regeringens partier initierade samtal med oppositionen kring frågan.

Jag tror både förslaget i sig och samtalen är kloka initiativ, även om det självfallet finns gott om invändningar mot en så pass stor investering.

Oavsett hur fort de nya stambanorna ska byggas och oavsett hur fort tågen sedan ska färdas på rälsen så finns det orosmoln, inte minst kopplat till vår egen bransch.

”Just kompetens kring järnväg är tyvärr eftersatt i utbildningssystemet och det kommer att krävas krafttag på många håll för att möta de nya behoven.”

Redan idag är bristen på utbildade ingenjörer mycket stor. En ökad satsning på ny järnväg, med allt vad det innebär i form av projektering, konstruktion och analyser, kommer ytterligare att öka på bördan.

Just kompetens kring järnväg är tyvärr eftersatt i utbildningssystemet och det kommer att krävas krafttag på många håll för att möta de nya behoven. Detta har vi påtalat till regeringen, i samband med att Trafikverkets nationella plan presenterades i höstas.

Jag utgår från att kompetens kommer att hämtas även från andra länder för att klara utmaningen. Detta sker redan idag hos många av våra företag, både för att täcka kapacitet och för att hitta spetskompetens.

”Jag utgår från att kompetens kommer att hämtas även från andra länder för att klara utmaningen.”

Men kunskap om svenska byggregler, förståelse för svenska arbetssätt och kontraktsformer kommer att bli en faktor att räkna med.

Jag hoppas inte att detta blir oöverstigliga hinder. Sverige behöver nya stambanor. Vårt växande samhälle behöver fler transportsätt.

Miljön behöver transporter som kan konkurrera med flyget och med bilen.

Därför behöver vi också hjälpas åt för att stärka resurserna kring järnväg och infrastruktur. Den dialogen behöver vi ha tillsammans.

*

I helgen ska jag, tillsammans med hustrun, gå på konsert och se på Jill Johnson. Även om man bor i en storstad som Stockholm så är i alla fall jag ganska dålig på att utnyttja stadens breda kulturutbud. Men nu så…

Trevlig helg!