Kunskapsnationen Sverige måste stärkas

Det går bra för Sverige och för företag i Sverige. Men ska det fortsätta så behövs en hel del stora insatser, inte minst satsningar på utbildning och kompetensförsörjning.

”Sverige som kunskapsnation” var temat för morgonens frukostseminarium här på Almega.

Ett antal företag, bland annat medlemmar hos Svenska Teknik & Designföretagen såsom Etteplan, White, Sweco och Semcon, har givit vittnesbörd om hur det är att driva ett kunskapsintensivt företag i Sverige just nu.

Summeringen: just nu går det ganska bra, men det finns en hel del stora orosmoln på himlen, som måste adresseras.

Bland annat lyftes flera frågor som måste hitta en klok politisk lösning.

En av dem är den stora ingenjörsbristen som leder till att företagen inte kan expandera i den takt som behövs. Vi utbildar för få ingenjörer, det är för svårt att attrahera och behålla kompetens från andra länder och vi har en utmaning i att hitta en bra modell för det livslånga lärandet.

”Tjänstesektorns snabba utveckling har sprungit ifrån skattesystemet och behovet av en ordentlig översyn blir allt mer akut.”

Men ska Sverige fortsätta ha en stark ställning som kunskapsnation krävs fler åtgärder än bara en satsning på högskola och kompetensförsörjning. Dagens skattesystem är konstruerat och designat för ett gammalt näringsliv. Tjänstesektorns snabba utveckling har sprungit ifrån skattesystemet och behovet av en ordentlig översyn blir allt mer akut.

På morgonens seminarium deltog, utöver företagsrepresentanterna, även en panel av riksdagsledamöter från Näringsutskottet, David Lindvall (S), Sofia Fölster (M) och Said Abdu (L).

Det visade sig finnas en relativt stor samstämmighet kring problembilden, både avseende bristerna i kompetensförsörjning och reformering av skattesystemet. Även om de politiska förslagen självfallet varierar och även om det ofta är en bra bit mellan retoriken på ett seminarium och konkreta förslag, så var morgonens seminarium hoppfullt i detta.

Oron för att Sverige halkar efter omvärlden och att företagen allt oftare måste söka sig utomlands för att få jobbet gjort, det oroar både politiker, branschorganisationer och företag.

Låt oss utnyttja vår starka ställning och vår insikt om utmaningarna till att vidta åtgärder som säkerställer en fortsatt positiv utveckling. Det vinner alla på.

*

Helgen inleds i kväll med återträff med gamla journalist- och mediakollegor. Under mina 18 år som redaktör och chefredaktör arbetade jag med många kreativa, roliga, galna, påfrestande, kompetenta och ibland otroligt inspirerande kollegor. Det ska bli roligt att återse dem.

På lördag byter jag däck på cykeln – nu ska dubbdäcken av.

Trevlig helg!