Fort eller långsamt?

Behöver vi öka takten och våga mer, eller är behovet försiktighet att föredra? Vår bransch, om någon, måste klara av både och. Vår uppgift är att tryggt och effektivt leverera lösningar som driver utvecklingen framåt och skapar långsiktiga värden.

Boken ”Thinking, fast and slow” av Daniel Kahneman är säkert välkänd av flera av er. Och väl värd att läsas, för övrigt, av tusen orsaker.

Boken beskriver mycket intressant och överraskande pedagogiskt de två sätt som människan kan agera: genom ”System 1”, som är snabbt, instinktivt och reflexmässigt, och genom ”System 2” som bygger på logik, reflektion och analys.

Boken bygger på beteendevetenskap, psykologi och den mänskliga naturen. Måhända är det halsbrytande, men det finns paralleller med samhällets utveckling. Och med vår bransch.

Med en snabb teknikutveckling, oavsett om det gäller självkörande bilar eller våra mobiltelefoner, har också samhällets förändring accelererat. Och i många sammanhang sjunger både näringsliv och politik snabbhetens lov. Om utvecklingen går snabbt måste vi också kunna agera snabbt. Och i många fall kan vi behöva bidra till snabba lösningar som ger snabba resultat.

Men det är uppenbart att samhället också har behov av långsiktighet, analys och perspektiv. Städer, kulturer, samhällen byggs inte på en kvart. Och arbetet med att forma våra kulturer kräver kunskap och insikt, det kräver analys och reflektion. Jag vågar påstå att politikens uppgift att våga vara långsiktig är lite eftersatt just nu.

I veckan samlades STD-företagen till både årsmöte och seminarium. Under seminariet reflekterade Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns, och Monica von Schmalensee, tidigare vd på White, om bland annat snabbhet och långsiktighet. Kopplingen var bland annat till våra egna företag och vårt kunnande.

Finns det en konflikt mellan att vara långsiktig och kortsiktig? Kanske ibland.

Men är det ett problem? Nej.

Våra företag kan lösa problem som rör både det korta perspektivet och det långsiktiga.

Ibland har vi ont om tid; kunden eller samhället. Ibland behöver vi låta instinkter och magkänsla vara viktiga och inte oroa oss för mycket kring långsiktiga konsekvenser. Inte sällan kan vi göra om, ändra oss, om det blev fel.

Men ibland måste vi ta oss mer tid för att förstå den långsiktiga utvecklingen. I tider av osäkerhet och snabb utveckling är detaljerna, enskildheterna sällan avgörande. Däremot är den långsiktiga visionen, målbilden och inriktningen helt avgörande.

Det finns de som ser vår bransch som enbart ”thinking slow” i meningen att vi oftast föreslår långsiktiga lösningar, sällan snabba åtgärder. Det är totalt fel.

Vi är bra på både det snabba OCH det långsamma.

Att stå upp för detta, att ibland kunna agera snabbt, men att ha en långsiktig och genomtänkt plan: det är en avgörande uppgift för oss inom arkitekt- och ingenjörsbranschen.

*

På årsmötet fattades dessutom flera viktiga beslut, bland annat val av ny styrelse. Du kan läsa mer om valet och övriga beslut här.

*

I helgen blir det Småland och stugan i skogen. Jag jobbar på distans idag, men när väl helgen kommer tar jag fram mina akvarellpenslar och ser om något av värde fastnar på pappret.

Trevlig helg!