Infrastrukturen – knappast en valfråga

Om valet ska handla om vägval och skiljelinjer: då hoppas jag inte att infrastrukturen blir en valfråga.

Trafikverket har inte haft en rolig vår. Eller vinter. Eller höst heller för den delen. Strulet med våra tågbanor och tågtrafiken har varit ett återkommande tema i media. Men även om det varit mest skriverier om tågtrafiken har både flyg- och vägtrafiken inte varit utan missöden.

Det är uppenbart att vår infrastruktur behöver stärkas. Det gäller både underhåll av befintliga system och nya investeringar. Och jag hör till dem som är övertygad om att vi behöver stärka kapaciteten i järnvägsnätet ganska rejält om vi ska klara framtida utmaningar. Järnväg är ett fantastiskt bra sätt att hantera transporter och resor. Dessutom med en extremt låg klimatpåverkan. Detta borde uppmärksammas mer och leda till omfördelning av investeringar till just järnväg.

De utmaningar som Trafikverket (och tågoperatörerna) haft att hantera de senaste månaderna visar med all önskvärd tydlighet att politiken inte gör tillräckligt. Kraften och fokuset på dessa frågor måste öka.

En väl fungerande infrastruktur är en samhällelig grunduppgift, likt polis och försvar. Och det är en uppgift som jag menar inte fått tillräckligt utrymme av politiken – varken i den löpande förvaltningen, i högtidstalen eller på debattsidorna.

Nu stundar ett val till riksdag, landsting och kommuner. Allt talar för att debatten inför det valet kommer att handla om annat än infrastruktur.

Och på något sätt är det bra. Jag vill inte att infrastruktursatsningarna ska bli en het debattfråga, där partierna står mot varandra. Tvärt om: detta är en fråga som kräver långsiktighet och enighet. Vi behöver snarare hitta lösningar och investeringar som politiken ställer sig enig bakom och som ger goda förutsättningar för både myndigheter och privata företag att verka.

Om höstens val handlar om skiljelinjer, olikheter och konflikter (vilket kanske inte är helt orimligt) – då är infrastrukturen ingen bra valfråga.

Men om valet ska handla om de frågor som formar ett samhälle, som lägger grunden för människor och företag att utvecklas, växa och bli starkare: då bör infrastrukturen långt upp på listan över lämpliga frågor.

Land ska med infrastruktur byggas.

Och politiken måste se till att detta bygge både underhålls och stärks på ett hållbart sätt.

*

Nu när vi – som sista båt – lämnade varvet och sjösatte i går kväll öppnar sig möjligheten för en tur i Mälaren med kaffekorgen ordentligt packad. Men badandet får nog anstå några veckor. Minst.

Trevlig helg!