Ny ordförande i Svenska Teknik&Design­företagens styrelse

Mikael Vatn, Senior Vice President på Etteplan blir ny ordförande i Svenska Teknik&Designföretagens styrelse. Dessutom tillkommer Per Hedebäck, koncernchef och vd Projektengagemang och Charlotte Bergman, vd ELU Konsult som nya ledamöter i styrelsen.

– Svenska Teknik&Designföretagens arbete för att stärka förutsättningarna för företagen att verka och utvecklas blir allt viktigare. Idag företräder Svenska Teknik&Designföretagen drygt 700 medlemsföretag som i sin tur har ca 35 000 medarbetare som alla har en mycket viktig roll inom svensk samhällsbyggnad och industri. Jag ser fram emot att leda styrelsen och kansliet i detta arbete under det kommande året, säger Mikael Vatn, Senior Vice President på Etteplan och nyvald ordförande för Svenska Teknik & Designföretagen.

Under årsstämman fastställdes även nya stadgar, Svenska Teknik&Designföretagen bildar förbund inom Almega och Svenskt Näringsliv den 1 januari 2019. Det kommer vara stort fokus på förbundsbildningen framåt.

– Tillsammans med den nya styrelsen och genom den förbundsbildning vi nu lagt grunden för kommer vi att ytterligare kunna stärka synligheten och inflytandet för landets arkitekt- och ingenjörsföretag. Arbetet med att stärka profilen kommer att intensifieras under 2019, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen.

 

Den nya styrelsen för Svenska Teknik&Designföretagen är;

Ordförande Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB,
Charlotte Bergman, ELU Konsult AB,
Jan Mattsson, Sweco Architects AB,
Johan Dozzi, Tyréns AB,
Ljot Strömseng, Norconsult AB,
Magnus Meyer, WSP Sverige AB,
Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB,
Per Hedebäck, Projektengagemang AB,
Ulla Bergström, White Arkitekter AB,