Kompetensbrist eller resursbrist?

Sverige behöver fler arkitekter och fler ingenjörer. Men vi behöver också förstå och lära oss nya saker.

Ofta pratas det om ”kompetensbristen” i näringslivet. Inte sällan avses bristen på rätt utbildade individer, att näringslivet behöver anställa fler än innan.
Men är detta en brist på kompetens? Brister kompetensen i dagens näringsliv?

Nja – både ock.

Det vore önskvärt, jag vågar i det här sammanhanget tala om ett krav, att det fanns fler utbildade civilingenjörer och arkitekter på arbetsmarknaden. I många avseenden hade det varit utmärkt med mer av samma. Fler som kunde konstruera broar, utveckla produkter, utforma städer och gatumiljöer, inreda hotell.

Det kunnande som svenska arkitekt- och ingenjörsföretag har idag står sig väl. Det finns ett stort behov av detta kunnande och det borde kunna öka.

Detta skulle vi kunna kalla resursbrist, även om vi ofta hör ordet ”kompetensbrist”.

Men det finns också en brist på nya kompetenser.

Våra sätt att jobba, bygga, designa, konstruera, tänka och samverka håller på att ändras i grunden. Moderna verktyg, med digitaliseringen som den främsta drivkraften, gör att vi måste jobba på nya sätt.

När vi pratar om kompetensbrist i denna kontext behöver vi få till ett samspel med högskola och akademi: säkerställer vi att de studenter som lämnar högskolan både kan vad dagen näringsliv kräver, men också är förberedda på morgondagens krav?

De som läst den här bloggen innan vet nog att jag själv gillar utveckling, nya arbetssätt och att utmana gamla strukturer.

Jag hoppas att ordet ”kompetensbrist” allt oftare knyts till bristen på nya kompetenser, inte bara en utökning av de gamla kompetenserna.

Även om båda behövs.

*
I veckan samtalade jag med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon på vår Facebooksida. Samtalet kom att handla både om Trafikverkets roll i stort, en hel del om järnvägen och dessutom lite om hur hon leder en av landets största myndigheter. Titta gärna på sändningen här.

*
I helgen är det som bekant midsommar och den är för egen del förlagd till en kombination av Ingmarsö i Stockholms skärgård, till Örebro och lite till Bromma. Det blir en kombination av sill och potatis, konferens och pappershögar som ska städas. Och det blir en uppladdning inför vårens två sista arbetsveckor.

Trevlig midsommar!