Kortare betaltider vinner alla på

Arbetet för att korta de allt längre betaltiderna i näringslivet fortsätter. I veckan togs nya steg.

I veckan lanserades sajten betaltider.se, med information om arbetet för att korta betaltiderna i näringslivet.

Vår bransch är ofta underleverantörer till andra företag, inte sällan större företag inom industrin. Våra företag står för kunskap och innovationskraft, som kunderna ofta är helt beroende av. Men omvänt är våra medlemmar helt beroende av att få betalt från sina kunder och för utfört arbete.

Dessvärre har betalningsviljan – och i synnerhet intresset av att betala i rimlig tid – varit lite för svagt. Många större företag har helt orimligt långa betaltider och drar därtill på betalningen när det väl är dags. Det drabbar inte bara enskilda företag. Hela näringslivet lider av de allt längre betaltiderna.

Detta känner många av er alltför väl till.

Med detta som bakgrund har arbetet med att få till en förändring pågått en längre tid. Den senaste tiden har även det politiska trycket ökat och näringsminister Mikael Damberg har själv varit mycket tydlig i denna fråga.

Nu i veckan togs ytterligare ett steg i arbetet, då sajten betaltider.se lanserades. Svenska Teknik&Designföretagen är en de organisationer som står bakom sajten, via ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet”.

Större företag har nu möjlighet att skriva under den kod som tagits fram tillsammans med ett antal större företag.

Därtill kommer en ny lagstiftning förhoppningsvis på plats i höst, som medför en rapporteringsskyldighet av betaltiderna.

Vi hoppas att dessa initiativ kommer att bidra till att trenden av allt längre betaltider vänds.

Det är viktiga och bra steg som tagits, även om självfallet mer behöver göras.

I detta är alla vinnare.

*

Nästa vecka intervjuar jag även Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Kolla in vår Facebooksida på onsdag morgon kl 08.30. Eller delta här på plats.

*

I helgen kommer jag att svettas i kapp med alla som cyklar Vätternrundan. Även om jag själv tänkte svettas blott på en betydligt kortare runda på Ekerö, utanför Stockholm.

Trevlig helg!