Betaltider är en valfråga för alla politiska partier

Den utveckling vi ser inom näringslivet idag är helt fantastisk. En utveckling som i allt högre grad efterfrågar kvalitet och hållbara lösningar. Den ökande specialiseringen och tjänstefieringen bidrar också till nya företag, samverkansformer och nya affärsmodeller.

Denna positiva utveckling innebär också att vi i ännu högre grad behöver fungerande former för långsiktiga affärsavtal och samverkan där vi värdesätter varandras värdeskapande, leveranser och kunskap. Affärsavtal som har till syfte att balansera förhållandet mellan affärspartnerna för att tillsammans skapa största möjliga värde och konkurrenskraft.

Denna balans handlar inte bara om möjlighet och förmåga att kunna leverera och innovera rätt saker i rätt tid och till rätt pris. Utan även att skapa finansiell balans mellan köpare och säljare, mellan samarbetspartners i konkurrenskraftiga värdekedjor. Och att på så sätt även kunna minimera transaktionskostnader och uppnå den goda affären, där alla ingående parter kan utvecklas i affärsrelationen.

Ett av alla de initiativ som tagits för att bidra till denna balans i affärsrelationer är initiativet betaltider.se – eller snarare den förening som bildats med stark förankring i näringslivet och med ett brett politiskt stöd över partigränser.
Att allt effektivare affärstransaktioner och betalflöden är en del av ett framtida konkurrenskraftigt näringsliv råder det nog ingen tvekan om. Dock kan transformationsperioden i vissa delar göra ont, framförallt för de aktörer som är högt belånade på leverantörsreskontran. Men med tiden, med information, med digitalisering och med en ökad kunskap om vikten av balanserade villkor i affärstransaktioner så kommer vi se en positiv utveckling framöver.

I ett första steg kommer vi se en utveckling där max 30 dagars betaltid av en faktura åter blir en norm. Och inom en nära framtid kommer även balanserade affärsavtal, nya tjänster, finansieringsformer och transaktionssystem innebära helt nya vägar till att uppnå likviditetsbalans mellan affärspartners.

Under hösten fortsätter lanseringen och anslutningen av företag till den första etiska kod som storföretagen tagit fram. Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet har tagit på sig uppdraget att förvalta denna kod och att fortsatt informera om och driva på i rätt riktning.

Vi hoppas inom kort kunna erbjuda möjlighet för fler att engagera sig i föreningens arbete och att även alla företag ska kunna ansluta sig till den kod som utvecklats. Läs mer och sprid gärna kunskapen kring detta genom att dela och sprida länken till hemsidan www.betaltider.se

Bara tillsammans, köpare och säljare, kan vi uppnå målet av effektivitet och balans i våra affärsrelationer.

 

Anders Persson, Näringspolitisk chef