Helhetsgreppet saknas fortfarande i bostadspolitiken

De politiska utspelen kring en utvecklad bostadspolitik duggar förvånansvärt tätt såhär i valtider. Som en del av arkitekt- och ingenjörsbranschen så känns det givetvis både roligt och bra. Och kanske är det en fråga som faktiskt kommer ha betydelse även i valet.

Bostadspolitiken har under många år kraftigt underprioriterats. De senaste åtgärderna från regeringens sida har mer handlat om byggandet och till viss del desperata åtgärder i syfte att motverka skuldsättningsgraden i svenska hushåll. Effekten är att gamla problem ersätts med nya. Men helhetsgreppet saknas fortfarande.

Nyligen kom Miljöpartiet ut med sitt manifest kring bostadspolitiska åtgärder. Många bra åtgärder som det är svårt att inte kunna ta till sig. Det handlar om utvecklade bostadsbidrag, bosparande, värdesättande av innovation, variation och arkitektonisk kvalitet samt givetvis att inte tappa bort klimatfrågan. Men kanske viktigast av allt är att de svåra frågorna kopplat till rörlighet, beskattning och ränteavdrag för att få ihop en helhet och långsiktighet, lyfts fram.

Det Svenska Teknik&Designföretagen tillsammans med flera andra aktörer länge har krävt är en helhetssyn och en långsiktighet. En utvecklad bostadspolitik måste bygga på något mer än investeringsstöd och förenklade byggregler. Det handlar om att skapa en fungerande marknad oavsett upplåtelseform, en rörlighet som skapar möjlighet för individer att få tillgång till en bostad och att kunna anpassa sitt boende efter förändrade behov och omständigheter. Det handlar också om åtgärder för att stärka individens möjligheter att skaffa sig en bostad, incitament för bosparande, utvecklade bostadsbidrag och möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden.

Jag är övertygad om att en fungerande bostadsmarknad består av en rad olika bostads- och upplåtelseformer, där flexibilitet och individens förmåga och behov står i centrum. Genom ökad rörlighet och flexibilitet skapas även en förbättrad konkurrens och ett bättre nyttjande av det befintliga beståndet. Här har politiken en viktig uppgift. Att ta bort hinder för arkitekter, ingenjörer och bostadsutvecklare i att hitta nya lösningar. Och att värdesätta kvalitet, långsiktighet och kunskap kring att skapa goda livsmiljöer.

Men framförallt, att skapa förutsättningar för individen att själv bestämma om hur man vill bo. Att använda de resurser som finns till att stödja de individer som har behov till att möjliggöra just detta. Detta oavsett om det handlar om att köpa sitt första boende, är student, pensionär eller nyinflyttad till Sverige.

Sveriges största utmaning när det gäller bostadspolitiken är att vi under flera mandatperioder inte har haft någon. Låt oss tro att vi nästkommande period kommer att ha förmågan att skapa en.