Vad som ligger runt hörnet

I veckan har Svenska Teknik&Designföretagens styrelse tillsammans med kansliet funderat på utveckling och framtid. Ganska mycket fokus har legat på vad som ligger runt nästa hörn.

För oss som jobbar med kunskapsintensiva företag, är förändring en del av vardagen. Ny kunskap tillförs ständigt, liksom nya utmaningar att lösa.

Därför är diskussioner om vad som väntar både lätta och svåra.

Lätta för att vi i våra företag är vana vid förändring och eftersom vi inte räds den eller vill stå i vägen för den.

Svåra för att vi lärt oss att förändringen väldigt ofta kommer från oväntat håll.

Men nu har vi ändå försökt att titta lite närmare på trender som vi tror att vi kommer att utmanas av.

En tydlig trend är förväntningarna från våra beställare: de vill ha mer av oss, förändringen mot tjänstesamhället syns tydligt i våra orderböcker. Vår sektor förväntas göra mer och att göra jobbet på delvis nya sätt. Vi måste anpassa vår berättelse om hur vi jobbar för att matcha de krav som beställarna har.

En annan trend är att konkurrentbilden ändras hela tiden. Nya aktörer från andra branscher men även från andra länder utmanar oss. Företag som Google och IBM söker sig allt närmare våra områden, liksom italienska, spanska och kinesiska aktörer. Vi gör bäst i att hålla nog koll på de som är eller kan bli framtida branschkollegor.

Ytterligare en faktor som ändras tydligt är den nya arbetsmarknaden, där våra medarbetare förväntar sig allt mer av sin arbetsplats och ställer delvis nya krav på oss. Egenanställda och den så kallade ”gig-ekonomin” utgör ännu inte en central del av branschen, men tendensen är tydlig. Detta blir allt viktigare.

En sak har blivit extra tydlig för mig under denna övning med styrelsen: styrkan i vår relativt breda ”bransch”, där både arkitekter och många olika typer av ingenjörskompetenser samverkar, är mycket stor och i många avseenden framsynt.

Internationellt är konstellationen av företag som utgör Svenska Teknik&Designföretagen sällsynt. Jag tror dock att det är en framtida styrka att samla kompetenser inom en branschorganisation. Exakt samma trend ser vi på många av våra medlemsföretag.

Våra spaningar efter omvärldsförändringar kommer nu att leda oss in i ett intensivt arbete med verksamhetsplan och budget. Det kommer att bli utmanande, men också väldigt viktigt.

*

För att ytterligare stärka branschens perspektiv inom industrin har föreningen i veckan beslutat att välja in Sara Lindmark, vd på I3Tex i styrelsen.

*

Själv kommer jag i helgen att åka till Linköping för en återträff med gamla studiekamrater. Någon sorts sillfrukost lär serveras i Vallarondellen. Jag inser att det låter äventyrligt. Nästan på gränsen till FÖR äventyrligt även för mig.

Trevlig helg
/Magnus