Ansvarstagande efter valet

Valet är klart. Men vem tar stafettpinnen? Jag tror att vi alla måste bidra.

Oavsett hur rösträkningen slutar kommer det att bli svårt att hitta en ny regering. Risken finns att det tar tid.

Det är solklart att Sverige behöver en regering: landet behöver en ledning, en budget, någon som sätter agendan och driver igenom förslag.

Men om man ska leta efter fördelar med den uppkomna situationen (som kanske inte är helt enkelt) så låt mig lyfta några av de aktörer som faktiskt kan få en lite större plats, som kan ta ett större ansvar framöver.

För det första: riksdagen, som ju faktiskt är vald och inom kort kommer att ägna sina dagar åt att jobba med politik. Riksdagen får inte ses som ett transportkompani till regeringen: den borde kunna göra mer, öka sin tydlighet och kraft. Jag hoppas att riksdagens ledamöter tar den möjligheten att bli en stark, kanske starkare kraft framöver.

För det andra: vårt samhälle står på så många fler ben och byggs på så många fler sätt än bara via politiska beslut. Civilsamhället i form av näringsliv, arbetsmarknadens parter, kyrkor, idrottsföreningar… Vårt samhälle formas varje dag av enskilda aktörer, med helt olika drivkrafter.

Detta civilsamhälle är redan idag en stark och god kraft i samhällsutvecklingen. Men om landets regering blir svagare och mindre kraftfull så ökar både möjligheterna och ansvaret för oss alla som formar samhällets utveckling i vardagen.

Sverige behöver en stark och kraftfull regering – i synnerhet en som fattar kloka beslut.

Men det finns något bra i att riksdagens makt och inflytande ökar: den är trots allt förtroendevald direkt av folket, och därmed en stark länk till hela landet.

Det finns på samma sätt något värdefullt i att organisationer och individer utanför politiken bidrar än mer, tar fler frågor till sitt hjärta.

Oavsett vilken regering vi får, oavsett vilket program den sätter är det viktigt att minnas att vårt samhälle består av så mycket mer än politik – och att vi är många fler som är med och bygger det. Varje dag.

*

I helgen blir det släktträff. Min mammas släkt har förbluffande bra ordning på barn, barnbarn och barnbarnsbarn och samlas årligen till en släktträff. I år är det i Stockholm och jag tar med mig delar av familjen.

Trevlig helg!