Många dimensioner i forskningen

I vår sektor bedrivs forskning och utveckling i många dimensioner. Alla är legitima, men har helt olika drivkrafter.

När jag ska beskriva arbetet som våra företag bedriver brukar jag ibland tänka att nästan alla våra uppdrag innehåller inslag av forskning och utveckling. I väldigt många fall definieras våra uppdrag av att det är ny kunskap som tas fram, nya lösningar som presenteras.

Därför är också våra företag väldigt nära forskningsfrågorna: vi är en kunskapsmotor som utvecklar våra kunder och uppdragsgivare varje dag.

Men det finns ytterligare minst två dimensioner till forskningsarbetet. Det ena handlar om hur vi kan utveckla och stärka våra företags processer, rutiner, modeller och strukturer. Det andra handlar om hur vi stärker och utvecklar den kunskap som kopplas till yrkesroller och professioner.

Jag tror att alla dessa dimensioner måste stärkas: våra förutsättningar att bli en starkare kunskapsmotor för hela samhället och hela näringslivet. Plus en utveckling av våra företag, så att vi står oss än starkare i en tuffare global konkurrens. Plus en ständig utveckling av vad en enskild ingenjör eller arkitekt gör i vardagen.

Verktygen för att stödja detta utvecklingsarbete behöver dock stärkas och utvecklas ytterligare.

Ett sådant verktyg med fokus på arkitektens ställning och den praktiknära arkitekturforskningen är stiftelsen Arkus, som i veckan har haft stämma. Just nu sker en översyn av arbetsformerna för att än tydligare matcha de behov som både arkitekter och arkitektföretag har. Det lovar gott, och jag hoppas att många arkitektföretag ser möjligheter att bidra i det arbetet framåt.

Men det behövs mer. Förutsättningarna för våra företag att utveckla nya produkter och tjänster måste stärkas. Därtill är jag övertygad om att affärsutveckling på våra företag blir en allt viktigare del för att klara konkurrensen, för att behålla medarbetare och för att öka lönsamheten.

Av alla dessa skäl har forsknings- och innovationsfrågorna varit prioriterade för STD-företagen under året. Tyvärr är vi inte klara. Det finns mer att göra. Arbetet fortsätter med oförminskad styrka.

*

I helgen åker jag till FIDICs årsmöte i Berlin. FIDIC är den globala organisationen för rådgivande ingenjörsföretag, och deras årsmöte brukar kombineras med en konferens med fokus på infrastruktur. Som vanligt ser jag fram emot att träffa kollegor från andra delar av världen och att utbyta erfarenheter.

Trevlig helg.

Magnus Höij